Тексты и переводы песен Ahmad Zahir

Песня
Az Man Begurezed
Che Kelaf Sar Zad Az Mah
Dar Kunj Dilam Eshqi Kasi
Tanha Shudam Tanha