Тексты и переводы песен Al Andaluz Project

Песня
A virgen mui groriosa
Al-garnati - El bulbul
Cantiga del fuego
La galana y el mar
Quen a omagen da virgen