Текст песни
Artrosis - Dwie Drogi

Перевод песни
Artrosis - Dwie Drogi

Twoje miasto jest chore
Mieszkasz w nim juÃ'¿ tylko ty
Choæ Ã'¿yje jest puste
W nim biaÃ'³e noce a czarne dni
Obdarta z kolorów wyobraÃ,¸nia i marzenia
Zaciska siê pêtla wstaje ruchomy cieñ,
Który tak dobrze znasz
W górê i w dóÃ'³ dwie róÃ'¿ne drogi wiodÃ'¹
WÃ'³aÃ,"ciwÃ'¹ musisz wybraæ sam
Inaczej serce inaczej gÃ'³owa kaÃ'¿e
W sercu uczucia w gÃ'³owie rozsÃ'¹dku brak
Zbyt mocno wierzyÃ'³eÃ,"
Beznamiêtnie chÃ'³onÃ'¹c sÃ'³owa
Karmiony zÃ'³udzeniami
LiczyÃ'³eÃ," siê tylko z tym co powie
Источник teksty-pesenok.ru
Twój duch
Twój pan

Twój bóg
Jedno wiesz
Jemu oddaÃ'³eÃ," siê
Jemu oddaÃ'³eÃ," krew
I caÃ'³ego siebie
Jak niepotrzebnÃ'¹ rzecz
Jemu oddaÃ'³eÃ," krew
Opêtany swoim anioÃ'³em
Dumnie kroczysz w dóÃ'³
TakÃ'¹ wybraÃ'³eÃ," drogê
Po kamiennym szlaku
Czerwonej wodzie
Dumnie kroczysz w dóÃ'³

Ваш город болен
Вы живете в нем juÃ'¿ только вам
Хотя Ã'¿yje пуст
В нем biaÃ'³e ночи и черные дни
Понятие рваном цвета, NIA и мечты
Подтягивает контур получает перемещение тени,
Что вы так хорошо знаете
В вверх и dóÃ'³ два róÃ'¿ne дороги wiodÃ'¹
WÃ'³aÃ, "ciwÃ'¹ вы выбираете сами
В отличие от других сердца gÃ'³owa kaÃ'¿e
В основе чувства отсутствия gÃ'³owie rozsÃ'¹dku
Слишком много wierzyÃ'³eà "
Бесстрастно chÃ'³onÃ'¹c sÃ'³owa
кормили zÃ'³udzeniami
LiczyÃ'³eÃ, "только с тем, что сказать
Источник teksty-pesenok.ru
Ваш дух
Ваш мастер

ваш бог
одна вещь, которую вы знаете,
Он oddaÃ'³eÃ, "а
Он oddaÃ'³eÃ, "кровь
Я сам caÃ'³ego
Как niepotrzebnÃ'¹ вещь
Он oddaÃ'³eÃ, "кровь
Бесы его anioÃ'³em
Гордо вы ходите в dóÃ'³
TakÃ'¹ wybraÃ'³eÃ, "дорога
После того, как каменный след
вода красно-бурого цвета
Гордо вы ходите в dóÃ'³


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: