Текст песни
Ashit Desai - Shri Vishnu Stuti

Перевод песни
Ashit Desai - Shri Vishnu Stuti

Santaakaaram Bhoojagashayanam
Padmanaabham Sooreshwaram
Vishwadharam Gaganashadrisham
Meghavarnam Shoobhangam
Источник teksty-pesenok.ru
Lakshmi Kaantam Kamala Nayanam
Yogibhirdhyaan Gamyam
Vande Vishnu Bhawabhaya Haranam
Sarvalokaika Naatham

Santaakaaram Bhoojagashayanam
Padmanaabham Sooreshwaram
Vishwadharam Gaganashadrisham
Meghavarnam Shoobhangam
Источник teksty-pesenok.ru
Лакшми Камала Kaantam Nayanam
Yogibhirdhyaan Gamyam
Ванде Вишну Bhawabhaya Haranam
Sarvalokaika Naatham


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: