Текст песни
Big Cyc - Moherowe Berety

Перевод песни
Big Cyc - Moherowe Berety

Załóż babciu beret
Moherowy jest twój
Jak w każda niedzielę
Znowu dziś ruszysz w bój
Już tą drogą kroczą
Koleżanki i mąż
Liga Rodzin różańcowy
Zaciska krąg
To jest szlak bojowy
Więc maszeruj i giń
By panował Rydzyk
Ale ty razem z nim
Żeby był porządek
Zadbaj już o to sam
Aby wszyscy oglądali
Telewizję Trwam

Rydzyk - lubię tańczyć z nim
Jurek - Marek lubi swing
Giertych - z nim zatańczę za rok
Lepper - ciągle myli krok

Moherowe berety - panują nad światem
Moherowe berety - zaczynają krucjatę
Источник teksty-pesenok.ru
Moherowe berety - zwycięstwo i władza
W moherowym berecie, będzie lepiej na świecie

Na berecim szlaku
Znowu leje się krew
Babcie ciągle czują
Rewolucji zew
Piją herbatkę
I zwalczają zło
Premier szybko zwęszył
Moherowy trop
Moher to siła
Moher to władza
Moherowych kapeluszy
Nigdy się nie zdradza
Moher daje młodość
Niesie wielkich przemian wiatr
Moherowy beret opanuje świat

Unia brukselska
Nierządnica europejska
Nie ujawni planów ciemnych
Jak zabije Polskę, ludzi biednych
Unia Polskę rada zgnieść
By usłyszeć znana pieśń...

Создание бабка берета
Мохер ЯВЛЯЕТСЯ ВАШЕЙ
Как каждое воскресенье
Опять же сегодня вы двигаетесь в бой
Уже этот шаг путь
Друзья и муж
Лига Семьи четки
подтягивает круг
Это след огня
Так что марш и умереть
По правили Rydzyk
Но вы вместе с ним
Это был приказ
Позаботьтесь о нем себя уже
Всем просматриваемые
телевидение TRWAM

Rydzyk - Я люблю танцевать с ним
Юрек - Марек любит качаться
Гертых - танцевать с ним за год
Леппер - до сих пор неверный шаг

Мохера береты - превалировать над миром
Мохера береты - начать крестовый поход
Источник teksty-pesenok.ru
Мохера береты - победа и власть
Мохера береты, будет лучше в мире

По следам berecim
Опять льется кровь
Бабушка до сих пор чувствуют себя
революция вызова
Они пьют чай
Я бороться со злом
Премьер быстро пронюхали
мохер ключ
Мохер это сила
Мор сила
мохер головные уборы
Никогда не предавать
Мор дает молодежи
Это приносит большие изменения ветер
Мохер береты овладел миром

Союз Брюссель
Европейская проституткой
Не раскрывать планы темноте
Как убить в Польше, бедных людей
Польша раздавить совет профсоюзов
Чтобы услышать знаменитую песню ...


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: