Текст песни
Bisz - Role Playing Life

Перевод песни
Bisz - Role Playing Life

Uwierz, możesz być kim chcesz
Powołaj bohatera, wybierz drogę i cel
Odwaga – musisz mieć tylko ją, żeby grać
Gotowy? Zaczynamy to role playing life

Profesja – raper, poeta, palladyn
Pochodzenie – z robotniczej blokowej osady
Charakter – chaotyczny dobry, skłonność do skrajności
Znaki szczególne – to neurotyczność, miłość do wolności
Typowe zachowania – stanie z boku, chlanie w opór
Własne zdanie, choćbym przy skroni miał klamę wrogów
Ulubione bóstwo – Bachus, Eros, Budda, Jezus
Ten jeden, który w historii nosił imiona wielu
Choroby – lekka paranoja, z muchozolem skuna nie pal
Blizny – przedramiona poranione po gaszonych kiepach
Siła – nie ma lipy, choć na wege, nie na stekach
Zręczność – językowa, ma druga połowa nie narzeka
Siła woli – brak, palenie rzucam jak bumerang
Kondycja – zajebista, uprawiam biegi na melanż
Odporność – na krytykę i na rady – sto procent
Inteligencja – szaleńcza, gdy wyprzedza głupotę

To ja – bohater tego życia bez sequeli
Nagrywam swoje schody do nieba – Led Zeppelin
Parę leveli temu wszyscy bagatelizowali moje Juwenilia
Dziś jestem królem sceny
Gram w role playing life
Role playing life
Z dziecięcą wiarą w to, że mogę zmienić świat
Gram w role playing life
Role playing life
Choć nazbyt często nie umiem zmienić się sam, brat

Co ma cię zmienić, jeśli nie ty?
Przeraża start cię? Nie zobaczysz mety
Brak wiary w siebie to błąd ślepych mas
Источник teksty-pesenok.ru
Oni mówią na to los, my – role playing life

Dobytek – cytuję: „dumny posiadacz Nietzschego”
Ekwipunek – jeden majk, co mucha nie zsiada z niego
Twój majątek – wiatr w oczach, w perspektywie chuj w dupie
Kontakty – dwa w pokoju grożące beefem z Zeusem
Znane rytuały – pojebane tango w stopniu mistrz
Tajemnicze piętno – głos w głowie, który każe iść
Do przodu, chciałbyś taki, kurwa, ziomek
Errata, mówi mi to samo, bez względu, w którą stronę się zwracam
Umiejętności podstawowe – sztuka przetrwania
A złotówki są jak panny – każda do wydania
Poza tym dowodzenie, lecz nie ludźmi, ale ludziom
Że raper może preferować balet nad vale tudo
Zdolności specjalne – kowalstwo mentalne
Najbardziej nierealne wizje przekuję ci w plan
Nie uwierzysz mi i tak, ale to już twój problem
Że podbijać rzeczywistość potrafisz tylko na kompie

A ja chwytam byka za rogi
Ma wielkie oczy jak strach, zdycha w agonii
Szkoda mi czasu na omijanie bokiem najlepszych przeżyć
Dla mnie życie jest baśnią, system smokiem, ja – świętym Jerzym

Role playing life
Role playing life
Z dziecięcą wiarą w to, że mogę zmienić świat
Gram w role playing life
Role playing life
Próbując zmienić cokolwiek zmienić się da

Zrób to
Przekuj dziś, wczoraj w jutro
Teraz, bo za chwilę będzie już za późno
Jutro przekuj w dziś, pojutrze
Wciąż przebijaj się w przyszłość
Twórz historię w role playing life

Поверьте, вы можете быть кем угодно
Просьба указать героя, выберите путь и цели
Смелость - вы можете иметь его только играть
Готов? Мы начинаем эту роль играет жизнь

Knight - рэппер, поэт, Палладина
Происхождение - поселок рабочего класса блок
Характер - хаотический хороший, склонны к крайностям
Знаки - это нейротизм, любовь к свободе
Типичное поведение - отойдите, качается сопротивления
Собственное мнение, даже если храм имел Klam врагов
Любимое божество - Бахус, Эрос, Будда, Иисус
Это тот, кто когда-либо носил имена многих
Болезни - легкая паранойя, с muchozolem Skuna не курят
Рубцы - предплечий раненые после погашенного kiepach
Сила - нет липы, хотя овоще, а не стейк
Ловкость - язык, другая половина не жаловалась
Сила воли - не курить я бросаю как бумеранг
Условие - zajebista, культивировать по пересеченной местности меланж
Сопротивление - критику и советы - на сто процентов
Интеллект - с ума, когда впереди глупости

Это я - герой этой жизни без продолжений
Я записываю свой Лестница в небо - Led Zeppelin
Несколько выносливости назад все сделал свет моей юношеские
Сегодня я король сцены
Я играю роль играет жизнь
Ролевые игры жизнь
С детской верой в то, что я могу изменить мир
Я играю роль играет жизнь
Ролевые игры жизнь
Хотя слишком часто я не могу изменить себя, брат

Что изменит вас, если вы не?
Это пугает начать? Вы не увидите финиша
Отсутствие доверия является ошибкой слепых масс
Источник teksty-pesenok.ru
Они называют это судьба, мы - ролевая жизнь

Possessions - и я цитирую: "гордый владелец Ницше"
Оборудование - один Majk, который не летает из него садится
Ваши активы - ветер в глазах, в длинном члене в заднице
Контакты - два в комнате, угрожающие говядину с Зевсом
Известные ритуалы - трахал танго степень магистра
Таинственное клеймо - голос в его голове, что делает идти
Вперед, вы хотели бы, шлюху, братан
Опечатки, не говорит мне то же самое, независимо от того, в какую сторону повернуть
Базовые навыки - искусство выживания
Бак, как невеста - к каждому вопросу
Кроме того, команда, но не народ, а народ
Рэпер может предпочесть над балетной Вейл Tudo
Специальные Способности - умственная кузнец
Самые нереальные видения будут бить вас в плане
Вы не верите мне все равно, но это ваша проблема
Эта реальность может победить только на компиляции

Я хватаю быка за рога
У нее большие глаза, как страх, умирает в агонии
Мне жалко времени, чтобы обойти стороне лучшего опыта
Для меня жизнь это сказка, система дракона, я - Saint George

Ролевые игры жизнь
Ролевые игры жизнь
С детской верой в то, что я могу изменить мир
Я играю роль играет жизнь
Ролевые игры жизнь
Попытка изменить что-либо, мы можем изменить

Сделайте это
Они должны бить сегодня, вчера, завтра
Теперь, он скоро будет слишком поздно
Завтра они должны бить сегодня, послезавтра
Тем не менее проколоть в будущем
Создайте историю в роли играющего жизни


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: