Текст песни
Capercaillie - Seice Ruairidh


Seice Ruairidh bheir i fuaim
Seice Ruairidh bheir i srann
Seice Ruairidh bheir i fuaim
Nuair a bhailear i gu teann
Seice Ruairidh bheir i fuaim
Seice Ruairidh bheir i srann
Seice Ruairidh bheir i fuaim
Nuair a bhailear i gu teann

Nuair bhailear i bheir i fuaim aisd'
'S gluaisidh gach duine bhios ann
An fhuaim a bheir seice Ruairidh
Bheir i nuas an taigh mun ceann
Nuair bhailear i bheir i fuaim aisd'
'S gluaisidh gach duine bhios ann
An fhuaim a bheir seice Ruairidh
Bheir i nuas an taigh mun ceann

Seice Ruairidh bheir i fuaim
Seice Ruairidh bheir i srann
Seice Ruairidh bheir i fuaim
Nuair a bhailear i gu teann
Seice Ruairidh bheir i fuaim
Seice Ruairidh bheir i srann
Seice Ruairidh bheir i fuaim
Nuair a bhailear i gu teann

Nuair bhailear i bheir i fuaim aisd'
'S gluaisidh gach duine bhios ann
An fhuaim a bheir seice Ruairidh
Bheir i nuas an taigh mun ceann
Nuair bhailear i bheir i fuaim aisd'
'S gluaisidh gach duine bhios ann
An fhuaim a bheir seice Ruairidh
Bheir i nuas an taigh mun ceann

Seice Ruairidh bheir i fuaim
Seice Ruairidh bheir i srann
Seice Ruairidh bheir i fuaim
Nuair a bhailear i gu teann
Seice Ruairidh bheir i fuaim
Seice Ruairidh bheir i srann
Seice Ruairidh bheir i fuaim
Nuair a bhailear i gu teann

Nuair bhailear i bheir i fuaim aisd'
'S gluaisidh gach duine bhios ann
An fhuaim a bheir seice Ruairidh
Bheir i nuas an taigh mun ceann
Nuair bhailear i bheir i fuaim aisd'
'S gluaisidh gach duine bhios ann
An fhuaim a bheir seice Ruairidh
Bheir i nuas an taigh mun ceann

M'eudail air do shùilean donna
Air do shùilean 's air do bhodhaig
M'eudail air do shùilean donna
'S air do bhodhaig bhòidhich
M'eudail air do shùilean donna
Air do shùilean 's air do bhodhaig
M'eudail air do shùilean donna
'S air do bhodhaig bhòidhich

Pòsaidh mi dha-rìreadh
Pòsaidh mi dha-rìreadh
Pòsaidh mi an gille donn
Ma tha e 'g ràdh an fhìrinn
Pòsaidh mi dha-rìreadh
Pòsaidh mi dha-rìreadh
Pòsaidh mi an gille donn
Ma tha e 'g ràdh an fhìrinn

M'eudail air do shùilean donna
Air do shùilean 's air do bhodhaig
M'eudail air do shùilean donna
'S air do bhodhaig bhòidhich
M'eudail air do shùilean donna
Air do shùilean 's air do bhodhaig
M'eudail air do shùilean donna
'S air do bhodhaig bhòidhich

Pòsaidh mi dha-rìreadh
Pòsaidh mi dha-rìreadh
Pòsaidh mi an gille donn
Ma tha e 'g ràdh an fhìrinn
Pòsaidh mi dha-rìreadh
Pòsaidh mi dha-rìreadh
Pòsaidh mi an gille donn
Ma tha e 'g ràdh an fhìrinn

M'eudail air do shùilean donna
Air do shùilean 's air do bhodhaig
M'eudail air do shùilean donna
'S air do bhodhaig bhòidhich
M'eudail air do shùilean donna
Air do shùilean 's air do bhodhaig
M'eudail air do shùilean donna
'S air do bhodhaig bhòidhich

Pòsaidh mi dha-rìreadh
Pòsaidh mi dha-rìreadh
Pòsaidh mi an gille donn
Ma tha e 'g ràdh an fhìrinn
Pòsaidh mi dha-rìreadh
Pòsaidh mi dha-rìreadh
Pòsaidh mi an gille donn
Ma tha e 'g ràdh an fhìrinn

M'eudail air do shùilean donna
Air do shùilean 's air do bhodhaig
M'eudail air do shùilean donna
'S air do bhodhaig bhòidhich
M'eudail air do shùilean donna
Air do shùilean 's air do bhodhaig
M'eudail air do shùilean donna
'S air do bhodhaig bhòidhich

Pòsaidh mi dha-rìreadh
Pòsaidh mi dha-rìreadh
Pòsaidh mi an gille donn
Ma tha e 'g ràdh an fhìrinn
Pòsaidh mi dha-rìreadh
Pòsaidh mi dha-rìreadh
Pòsaidh mi an gille donn
Ma tha e 'g ràdh an fhìrinn

Перевод текста песни
Capercaillie - Seice Ruairidh


Чешская Ruairidh рендеринга в звук
Чешская Ruairidh посвящает srann
Чешская Ruairidh рендеринга в звук
Когда bhailear в тесном гу
Чешская Ruairidh рендеринга в звук
Чешская Ruairidh посвящает srann
Чешская Ruairidh рендеринга в звук
Когда bhailear в тесном гу
    
Когда bhailear в оказании звука aisd "
'S gluaisidh каждого человека Я был там
Имея в виду звук проверка Ruairidh
Улучшенный взял болото Мун
Когда bhailear в оказании звука aisd "
'S gluaisidh каждого человека Я был там
Имея в виду звук проверка Ruairidh
Улучшенный взял болото Мун
    
Чешская Ruairidh рендеринга в звук
Чешская Ruairidh посвящает srann
Чешская Ruairidh рендеринга в звук
Когда bhailear в тесном гу
Чешская Ruairidh рендеринга в звук
Чешская Ruairidh посвящает srann
Чешская Ruairidh рендеринга в звук
Когда bhailear в тесном гу
    
Когда bhailear в оказании звука aisd "
'S gluaisidh каждого человека Я был там
Имея в виду звук проверка Ruairidh
Улучшенный взял болото Мун
Когда bhailear в оказании звука aisd "
'S gluaisidh каждого человека Я был там
Имея в виду звук проверка Ruairidh
Улучшенный взял болото Мун
    
Чешская Ruairidh рендеринга в звук
Чешская Ruairidh посвящает srann
Чешская Ruairidh рендеринга в звук
Когда bhailear в тесном гу
Чешская Ruairidh рендеринга в звук
Чешская Ruairidh посвящает srann
Чешская Ruairidh рендеринга в звук
Когда bhailear в тесном гу
    
Когда bhailear в оказании звука aisd "
'S gluaisidh каждого человека Я был там
Имея в виду звук проверка Ruairidh
Улучшенный взял болото Мун
Когда bhailear в оказании звука aisd "
'S gluaisidh каждого человека Я был там
Имея в виду звук проверка Ruairidh
Улучшенный взял болото Мун
    
M'eudail коричневый shùilean
Для shùilean "с bhodhaig
M'eudail коричневый shùilean
'S bhodhaig bhòidhich
M'eudail коричневый shùilean
Для shùilean "с bhodhaig
M'eudail коричневый shùilean
'S bhodhaig bhòidhich
    
Pòsaidh миль DHA rìreadh
Pòsaidh миль DHA rìreadh
Pòsaidh миль коричневый Gille
Ма тха е 'г говорю правду
Pòsaidh миль DHA rìreadh
Pòsaidh миль DHA rìreadh
Pòsaidh миль коричневый Gille
Ма тха е 'г говорю правду
    
M'eudail коричневый shùilean
Для shùilean "с bhodhaig
M'eudail коричневый shùilean
'S bhodhaig bhòidhich
M'eudail коричневый shùilean
Для shùilean "с bhodhaig
M'eudail коричневый shùilean
'S bhodhaig bhòidhich
    
Pòsaidh миль DHA rìreadh
Pòsaidh миль DHA rìreadh
Pòsaidh миль коричневый Gille
Ма тха е 'г говорю правду
Pòsaidh миль DHA rìreadh
Pòsaidh миль DHA rìreadh
Pòsaidh миль коричневый Gille
Ма тха е 'г говорю правду
    
M'eudail коричневый shùilean
Для shùilean "с bhodhaig
M'eudail коричневый shùilean
'S bhodhaig bhòidhich
M'eudail коричневый shùilean
Для shùilean "с bhodhaig
M'eudail коричневый shùilean
'S bhodhaig bhòidhich
    
Pòsaidh миль DHA rìreadh
Pòsaidh миль DHA rìreadh
Pòsaidh миль коричневый Gille
Ма тха е 'г говорю правду
Pòsaidh миль DHA rìreadh
Pòsaidh миль DHA rìreadh
Pòsaidh миль коричневый Gille
Ма тха е 'г говорю правду
    
M'eudail коричневый shùilean
Для shùilean "с bhodhaig
M'eudail коричневый shùilean
'S bhodhaig bhòidhich
M'eudail коричневый shùilean
Для shùilean "с bhodhaig
M'eudail коричневый shùilean
'S bhodhaig bhòidhich
    
Pòsaidh миль DHA rìreadh
Pòsaidh миль DHA rìreadh
Pòsaidh миль коричневый Gille
Ма тха е 'г говорю правду
Pòsaidh миль DHA rìreadh
Pòsaidh миль DHA rìreadh
Pòsaidh миль коричневый Gille
Ма тха е 'г говорю правду


Добавить / исправить перевод

Поделиться:
По почте:
В блоге:
На форуме: