Текст песни
Sud Sound System - Dammene Ancora


(rit.)Dammene ancora te ddr'emozione ca me libera ntra' l'aria la gente la ole e lu dj a iddrha se ispira nu me fermare la musica stasira
(Don rico)Quannu parte ntra l'aria la musica, e potente energia ca se libera, nu se ite nu se tocca ma ete fisica percé ,te ne zicca e te ne porta te intra l'anima, comu sia ca ete la chiu' bella machina, a ddhu se chianta la gente ca se cotula, c'ète postu pe tutti c'ète n'infinita, te spaziu per ci tene sensibilità,a ddrha vibrazione cauta ca ete comu nà,forza irrefrenabile ca è comu sia ca,stae intra de tie te minte ddrha volontà,cu zumpi cu libertà sempre cu dignità.
(rit.)Dammene ancora te ddr'emozione ca me libera ntra' l'aria la gente la ole e lu dj a iddrha se ispira nu me fermare la musica stasira
(Terron fabio)Tie la sai ca nu pueti liare,ddrhu gustu e ddrha voglia ca ne face cantare, tie la sai ca nu pueti stutare ,stu fuecu stà musica e ci tene te dire,tie la sai ca nu pueti fermare,nu saccu te gente ca ene a ballare,moi uniti a quai l'imu dire la musica reggae nu pote murire, cu iddrha ieu mparu cu iddrha canuscu ,cu iddrha azzu cu iddrha me curcu,cu iddrha ieu ciocu cu iddrha su seriu,cu iddrha capiscu cu biciu chiu' chiaru,cu iddrha ieu fumu cu iddrha me stonu,le storie fiacche cu iddrha abbandonu,me serve te aiuto per la conoscenza,comu na fimmena nu pueti stare senza.(Nandu popu)Sta festa ete na tradizione intra la terra mia,ae tantu tiempu ca stu ritmu liberta ole troa ,comu li nonni nesci se turcianu culla pizzica,sapianu ca la malvagità se ince cu la musica,cantavanu le rime cu spezzanu catine,mescavanu la raggia cu l'amore e la passione,nui l'imu ereditata e proseguimu sta missione,moi tamme sulu reggae ca bruciamu ogni oppressione.
(rit.)Dammene ancora te ddr'emozione ca me libera ntra' l'aria la gente la ole e lu dj a iddrha se ispira nu me fermare la musica stasira
(Don rico)Oiu riamu finche cra matina,tutta la notte la musica continua,pe ci nu bole cu abbandona quiddrha ca è la sensazione,te la machina ca danza e camina,e ca ria sempre mprima mprima,ntra lu core te ogne persona, a ddhu cète la benzina quiddrha bona tuttu dduma nun inquina e nu se cunzuma,tutti amanu cu zumpanu cu ballanu e cu sentunu,le vibrazioni forti te intra l'animu,li vagnuni se rispettanu e li masculi e le fimmene,se cercanu se nzurtanu e se troanu,tutti olenu cu benenu e cu bitenu,tutti olenu cu benenu e cu provanu,tutti olenu cu benenu cu bitenu cu provanu,cu zumpanu cu ballanu cu punnanu e cu amanu,(Terron Fabio)lu rispettu ca riceve sta terra e dovutu in gran parte a stà storia ca te tanti anni continua e tanta gente avvicina,tutti sannu cebbè lu salentu e dde quistu suntu contentu,comu lu sule lu mare e lu ientu ognunu te nui porta nu ricordu intra fuecu.
(Grazie ad Alessandro per questo testo)

Перевод текста песни
Sud Sound System - Dammene Ancora


(В отставке) Дай мне все равно ddr'emozione обо мне воздух, свободный NTRA «Люди и оле DJ Lu iddrha, если она вдохновляет меня ню остановить музыку stasira
(Дон-Рико) Quannu часть NTRA воздуха музыки и мощной энергией около SE бесплатно, если ню ню ITE, но, если это касается эте физической Perce, вы Zicca вас, и это приносит вам Внутри души, и переменного тока ком эте закрытой 'Bella Machina, чтобы ddhu если Chianta людей о том, Cotula, c'ète посту например, все c'ète n'infinita, вы spaziu для нас тене чувствительность к вибрации ddrha осторожно эте nÀ COM, COM составляет около непреодолимая сила составляет около , стае внутри галстуком вы Minte ddrha будет zumpi у.е. у.е. у.е. свобода всегда достоинство.
(В отставке) Дай мне все равно ddr'emozione обо мне воздух, свободный NTRA «Люди и оле DJ Lu iddrha, если она вдохновляет меня ню остановить музыку stasira
(Террон Fabio) Свяжите знаем о ядерной pueti раунд ddrhu gustu и ddrha хочет петь об этом лицу, связать знаем о ядерной pueti stutare, студенты Fuecu это музыка и есть Тэна вы говорите, связать знать о pueti остановки ню, ню saccu Вы ок ен люди танцуют, мои присоединился к набережной ИДУ сказать регги ню Потье murire, у.е. у.е. iddrha Ииуй mparu iddrha canuscu, у.е. у.е. iddrha azzu iddrha меня curcumins, у.е. у.е. iddrha Ииуй ciocu iddrha из seriu, куб iddrha capiscu куб biciu закрытых »chiaru, у.е. у.е. iddrha Ииуй fumu iddrha stonu мне, истории, слабый куб iddrha abbandonu, ты мне нужна помощь знаний, COM-ню па fimmena pueti быть без него. (Nandu Populorum) 'Партия эте па традиции внутри Земли мой электронный Tantu tiempu ок исследования ritmu свободы troa OLE, COM бабушки и дедушки Nesci их, если turcianu колыбели крайнем случае, sapianu о зле, если куб осле музыку, стихи cantavanu spezzanu catine Cu, Cu лучах mescavanu любви и страсти, Нуи ИДУ передается по наследству и proseguimu миссии, Tamme сулу регги МВД прибл bruciamu каждого угнетения.
(В отставке) Дай мне все равно ddr'emozione обо мне воздух, свободный NTRA «Люди и оле DJ Lu iddrha, если она вдохновляет меня ню остановить музыку stasira
(Дон-Рико) OIU riamu аа до утра, всю ночь музыка продолжается, например, есть ню куб боле оставляет quiddrha о том, чувства, я буду танцевать и Camina машины ок, и около РИА всегда mprima mprima, NTRA лу основных каждом человеке, которого вы В ddhu CETE бензина quiddrha истинного tuttu dduma монахиня загрязнитель и ню, если cunzuma, все amanu zumpanu у.е. у.е. у.е. ballanu и sentunu, сильной вибрации внутри вас animu их vagnuni если rispettanu их mascula и fimmene если cercanu, если nzurtanu и если troanu, все olenu benenu и у.е. у.е. bitenu, все olenu benenu и у.е. у.е. provanu, все olenu benenu у.е. у.е. у.е. bitenu provanu, zumpanu у.е. у.е. у.е. ballanu punnanu и amanu у.е. (Террон Fabio) Лу rispettu получает около земли и dovutu в значительной степени история о тебе так много лет, и поэтому многие люди все еще приближается, все Sannu cebbè лу Salentu и DDE quistu suntu contentu, ком Lu Lu бакланов и морских лу ientu ognunu вы Нуи двери ню Ricordu внутри Fuecu.
(Спасибо Александр за эти слова)


Добавить / исправить перевод

Поделиться:
По почте:
В блоге:
На форуме: