Текст песни
Honor - Wiatr I Niepamięć


Innych mrok pogardy okryje
Jak oni sami w haniebnym milczeniu
Ołtarze pradawne ojców porzucili
Siebie,dzieci swoje i rasę
Na zatracenie skazując

Prochy wasze to już wiatr i niepamięć!

Перевод текста песни
Honor - Wiatr I Niepamięć


Другие темноте презрение будет охватывать
Как они находятся в постыдное молчание
Алтари древних отцов отказались
Себя, своих детей и гонки
Обречен на гибель

Ваш пепел по ветру и забыл уже!


Добавить / исправить перевод

Поделиться:
По почте:
В блоге:
На форуме: