Текст песни
Kamil Bednarek - Jestem…(Sobą)

Перевод песни
Kamil Bednarek - Jestem…(Sobą)

(Are you ready?)

Yeee
Tak jest!
Mówi tobie Maccabraa, każdy to brzmienie zna.
To właśnie ja, idę przez ten świat odważnie,
Pierdole ludzi, którzy mają brudną wyobraźnie.
To ja.
Walczę z nienawiścią i ściemą,
Zawieszony między niebem, a ziemią.
Tak to Ty, zagubiony w sobie już od dawna,
Sam nie wiesz, która strona twego życia jest poprawna.
Dobry czy zły, otoczony beznadzieją,
Bycie sobą, jest twą ostatnią nadzieją.
Ostatnią nadzieją
Ostatnią nadzieją
Ostatnią nadzieją

Sprawdź,
Co jest grane, kiedy ruszamy w miasto,
Staff, na pierwszym planie,
jak debiutący aktor gram, w teatrze marzeń jak Chicharito,
Twoja opinia jak mój krok - zwisa mi to.
Ja z ekipą, co ich flow zjada jak burrito.
Wjeżdżają z krytyką, jestem odporny jak G-Shock.
Dobra cicho.
Patrz jak gram, Staff,
Ze mną ludzi garstka, co ujada jak amstaff.
Cała prawda na kartkach, trackach i w walkach.
To marka plus gadka, co targa jak w Tatrach,
Wchodzi jak na na wakacjach.
Warka, wierz mi, płynie jak barka na barkach
Burneiki. Taka dawka od dawna nie wpadła na mainstream,
Słychać w klatkach rozgardiasz,
Możesz być pewny.
Nasza banda to karma podana w mp3,
Co pomaga ogarniać, a po słabych wywietrzyć.
Bragga sprowadza słuchacza do tego,
Że nie tylko Warszawa to składa jak Lego.
I napawa obawa, bo jak powiedzieć kolegom,
Że to podziemna brygada ze śląska opolskiego,
Podziemna brygada ze śląska opolskiego.
I represent the real hip hop.
I represent the real hip hop.
Источник teksty-pesenok.ru

Ta, to właśnie ja, idę przez ten świat odważnie,
Pierdole ludzi, którzy mają brudną wyobraźnie.
To ja.
Walczę z nienawiścią i ściemą,
Zawieszony między niebem, a ziemią.
Tak to Ty, zagubiony w sobie już od dawna,
Sam nie wiesz, która strona twego życia jest poprawna.
Dobry czy zły, otoczony beznadzieją,
Bycie sobą, jest twą ostatnią nadzieją.
Ostatnią nadzieją
Ostatnią nadzieją
Ostatnią nadzieją

Kto mnie zna, wie że jestem sobą, Staff.
Klepie mnie wóda, nie uderza woda sodowa.
Dokładnie tak, każdy track to ja,
w 100 procentach, trudna prawda,
mam ją wpisaną w genach.
Wiem co to strach, często sam ludzi się boję,
Bo mają nudne życie, a wpieprzają się w moje.
Gnoje, mam dość! nie odsunę się na bok
I jak Małpa, pytam, kto dał wam wszystkim prawo?!
Robię nalot, rymem tnę jak kataną,
Nie masz szans, każdy punch łatwopalny jak etanol,
Wprowadzam Cie w amok, to gadką jest graną,
U twojej nuini punktuje jak Rocky Marciano.
Mam zbitym zgranie jak DJ Shadow,
Tak, że nawet przy Obamie nie wypadłbym blado.
To cały ja, czysty luz, w nawijce, mam zmienić się od tak?
Raczej szanse są nikłe.
Jestem Cold As Ice
Jak M.O.P.
Niezmienny rap, buja mną i pozwala żyć,
Mojemu sercu pozwala bić i
Ja znam się na tyle, by wiedzieć, że nie wiem o sobie nic.

Byłem, kim byłem, jestem kim jestem, stanę się kim zechcę, Ej!
Byłem, kim byłem, jestem kim jestem, stanę się kim zechcę, yeah
To nie "Mam talent", to "Mam wiarę", cieszę się, że sam dla siebie, sobą pozostałem...
pozostałem...

To właśnie ja... To ja...
To właśnie ja... Tak jest!

(Готовы ли вы?)

Yeee
Да это!
Он говорит, что вы Maccabraa, все знают, что звук.
Это то, что я собираюсь через этот мир с мужеством,
Трахни людей, которые имеют грязное воображение.
Это я.
Я бороться с ненавистью и притворство,
Подвесные между небом и землей.
Так что вы, потеряли в течение длительного времени,
Я не знаю, с какой стороны вашей жизни правильно.
Хорошо это или плохо, в окружении безнадежности,
Будучи самим собой, его последняя надежда.
последняя надежда
последняя надежда
последняя надежда

Проверьте,
Что происходит, когда мы идем в город,
Персонал, на переднем плане,
в качестве debiutący актера играть, в театре мечты как Чичарито,
Ваше мнение, как мой шаг - подвешивание меня.
Я с командой, как они текут, как ест буррито.
Введите критику, я устойчив к G-Shock.
Хорошо тихо.
Посмотрите, как я играю, персонал,
Со мной несколько человек, который лает как AmStaff.
Вся правда на страницах, trackach и боевых действий.
Это бренд плюс говоря, что тарга, как в Татрах,
Оно приходит как на отдыхе.
Варка, поверьте, течет как баржа на плечах
Burneiki. Эта доза уже давно прижился господствующей тенденции,
Вы можете услышать суете клетки,
Вы можете быть уверены.
Наша группа дается в карма mp3
Что помогает охватить, и после слабого Вытяжка.
Брэгг приводит слушателя к этому,
Мало того, что Варшава состоит как Lego.
И внушает страх, потому что я хочу рассказать моим коллегам,
То есть подземная бригада из Силезия Ополе
Подземная бригада из Силезия Ополе.
Я представляю настоящий хип-хоп.
Я представляю настоящий хип-хоп.
Источник teksty-pesenok.ru

Да, это то, что я собираюсь через этот мир с мужеством,
Трахни людей, которые имеют грязное воображение.
Это я.
Я бороться с ненавистью и притворство,
Подвесные между небом и землей.
Так что вы, потеряли в течение длительного времени,
Я не знаю, с какой стороны вашей жизни правильно.
Хорошо это или плохо, в окружении безнадежности,
Будучи самим собой, его последняя надежда.
последняя надежда
последняя надежда
последняя надежда

Кто знает меня, знает, что я сам, персонал.
Он гладит мне выпивку, не попадает соды.
Точно, каждый трек меня,
100 процентов, жесткая правда,
У меня он вошел в генах.
Я знаю, что такое страх, часто одни и те же люди опасаются,
Потому что у меня скучная жизнь, и wpieprzają в шахте.
Сволочи, у меня было достаточно! не посторонился
Я как обезьяна, я спрашиваю, кто дал тебе все в порядке?!
Я набег, рифмы я вырезал, как катана,
У вас нет шансов, каждый удар горючий этанол,
Я поставлю тебя в буйствовать, это злоключениях играет,
В ваших nuini перемежать Рокки Марчиано.
Я избили рип как DJ Shadow,
Да, что даже с Обамой не wypadłbym бледным.
Это я, чистая игра в nawijce, у меня есть изменения, как это?
Скорее всего, шансы невелики.
Я Cold As Ice
Как M.o.p.
Неизменный рэп, качается меня и позволяет жить,
Мое сердце может биться и
Я знаю достаточно, чтобы знать, что я ничего о себе не знаю.

Я был, кем я был, я, кто я, я стал тем, что я хочу, Эй!
Я был, кем я был, я, кто я, я стал тем, что я хочу, да
Это не "У меня есть талант", что "у меня есть вера," Я рад за себя, остались вместе ...
остался ...

Это я ... Это я ...
Это я ... Да!


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: