Текст песни
M'bilia Bel - Mobaly Na Ngai Wana

Перевод песни
M'bilia Bel - Mobaly Na Ngai Wana

Likambo ya motema oyo(This problem of the heart)
Likambo ya motema oyo(This problem of the heart)
Bako samba bako lemba(They will talk endlessly)
Bako silisa ba zuzi(They will use all the judges)
Moto alingi alingi(When a person loves, she loves)
Mobali ya motindo oyo(This kind of man)
Mobali ya motindo oyo(This kind of man)
Kitoko etondi na nzoto(Very beautiful)
Azali pe na mwa mbongo(He also has a bit of money)
Na moni akoki na nga(I think he is good for me)
Na zela te naya ko zanga(I won't wait, I may lose him)
Na zela te naya ko zanga(I won't wait, I may lose him)
Ko bala ekoma na chance(Getting married is a matter of luck)
Basi kitoko ba tondi mboka(The town is full of beautiful women)
Ba zanga mabala ba tula(They all are not married)
Likambo ya bolingo oyo(This thing about love)
Bolingo ya mobali oyo(The love of this man)
Ebeti ba ngonga na mboka(Rang the bell in town)
Bato na bato ba ganga
Moto na poni na poni(I chose the one I want)
Mobali na nga wana nako mema ye na mokongo(That husband of mine, I will carry him in my back)
Mobali na nga wana nako mema ye na mokongo(That husband of mine, I will carry him in my back)
Oh mobali na nga oyo nako leisa ye na maboko(This husband of mine, I will feed him with my hand)
Mobali na nga oyo nako leisa ye na maboko(This husband of mine, I will feed him with the hands)
Mobali na nga wana nako leisa ye lokola bebe(That husband of mine, I will feed him like a baby)
Mobali na nga wana nako leisa ye lokola bebe(That husband of mine, I will feed him like a baby)
Oh mobali na nga oyo na sanola ye suki ngai moko(This husband of mine, I will comb his hair myself)
Oh mobali na nga oyo na sanola ye suki ngai moko(This husband of mine, I will comb his hair myself)
Oh mobali na nga wana na longola ye manzaka nga moko(That husband of mine, I will trim his nails myself)
Mobali na nga wana na longola ye manzaka ngai moko(That husband of mine, I will trim his nails myself)
Oh mobali na nga wana nako kufa kaka mpo naye(That husband of mine, I will die for him)
Mobali na nga wana nako kufa kaka po naye(That husband of mine, I will die for him)
Likambo ya mobali oyo(The problem with this husband)
Likambo ya mobali oyo(The problem with this husband)
Na moni mpasi po na ekolo(I suffered because of the tribe)
Ye moto ngai pe moto(He is a human, I am also a human)
Nako kamwa tina bako boya(I don't know why they deny us from getting married)
Источник teksty-pesenok.ru
Mobali na nga ya kitoko(My beautiful husband)
Mobali na nga ya motema(My husband whom I love)
To keseni na ba mbula(We are not the same age)
To keseni na ekolo(We are not the same tribe)
Nako vanda kaka na ye(I will stay with him)
Bolingo ya ba mbula oyo(Relationship these years)
Bolingo ya ba tango oyo(Relationship this time)
Eponi ekolo te maman(Doesn't matter about tribes)
Eponi couleur te tata(Doesn't matter about colors)
Toko luka kaka to bala(We will try to get married)
Oh pesa nga chance na bala(Give me a chance to get married)
Bo pesa nga chance na bala(You gave me a chance to get married)
Mobali na nga maboko pete(My husband shares easily)
Akaba mingi ya mingi(He shares a lot)
Nako kufa kaka na ye(I will stay with him)
Mobali na nga wana nako mema ye na mboka(That husband of mine, I will take him back home)
Mobali na nga wana nako mema ye na mboka(That husband of mine, I will take him back home)
Oh mobali na nga oyo nako mema ye na Equateur(This husband of mine, I will take him to Equator)
Mobali na nga oyo nako mema ye na equateur(This husband of mine, I will take him to Equator)
Oh mobali na nga wana nako mema ye na Kasai(That husband of mine, I will take him to Kasai)
Mobali na nga wana nako mema ye na Kasai(That husband of mine, I will take him to Kasai)
Oh mobali na nga oyo nako mema ye na Bandundu(This husband of mine, I will take him to Bandundu)
Mobali na nga oyo nako mema ye na Bandundu(This husband of mine, I will take him to Bandundu)
Oh mobali na nga wana nako mema ye na Shaba(That husband of mine, I will take him to Shaba)
Mobali na nga wana nako mema ye na Shaba(That husband of mine, I will take him to Shaba)
Oh mobali na nga oyo nako mema ye na Kivu(This husband of mine, I will take him to Kivu)
Mobali na nga oyo nako mema ye na Kivu(This husband of mine, I will take him to Kivu)
Oh mobali na nga wana nako mema ye na Haut Zaire(That husband of mine, I will take him to Haut Zaire)
Mobali na nga wana nako mema ye na Haut Zaire(That husband of mine, I will take him to Haut Zaire)
Oh mobali na nga oyo nako mema ye na Bas Zaire(This husband of mine, I will take him to Bas Zaire)
Mobali na nga oyo nako mema ye na Bas
Zaire(This husband of mine, I will take him to Bas Zaire)
Oh mobali na nga wana nako vanda nayena Kinshasa(That husband of mine, I will stay with him in Kinshasa)
Mobali na nga wana na ko vanda naye na
Kinshasa(That husband of mine, I will stay with him in Kinshasa)
Oh mobali na nga oyo nako talisa ye na ba nkoko(This husband of mine, I will take him to my grandparents)
Mobali na nga oyo nako talisa ye na ba koko(This husband of mine, I will take him to my grandparents

Likambo ya motema oyo (Эта проблема сердца)
Likambo ya motema oyo (Эта проблема сердца)
Бако самба бакё лемба (Они будут говорить бесконечно)
Бако силиша ба зузи (Они будут использовать всех судей)
Moto alingi alingi (Когда человек любит, она любит)
Mobali ya motindo oyo (Этот человек)
Mobali ya motindo oyo (Этот человек)
Kitoko etondi na nzoto (Очень красивая)
Azali pe na mwa mbongo (у него тоже есть немного денег)
На mon akoki na nga (я думаю, что он хорош для меня)
На зела те найя ко чанга (я не буду ждать, я могу потерять его)
На зела те найя ко чанга (я не буду ждать, я могу потерять его)
Ko bala ekoma na chance (Выход замуж - дело удачи)
Basi kitoko ba tondi mboka (В городе полно красивых женщин)
Ba zanga mabala ba tula (Все они не женаты)
Likambo ya bolingo oyo (Эта вещь о любви)
Bolingo ya mobali oyo (Любовь этого человека)
Эбети ба-нгонга на мбока (позвонил в город)
Бато на бато ба ганга
Moto na poni na poni (я выбрал тот, который мне нужен)
Mobali na nga wana nako mema ye na mokongo (Этот мой муж, я буду носить его в моей спине)
Mobali na nga wana nako mema ye na mokongo (Этот мой муж, я буду носить его в моей спине)
О mobali na nga oyo nako leisa ye na maboko (Этот мой муж, я буду кормить его моей рукой)
Mobali na nga oyo nako leisa ye na maboko (Этот мой муж, я буду кормить его руками)
Mobali na nga wana nako leisa ye lokola bebe (Этот мой муж, я буду кормить его, как младенца)
Mobali na nga wana nako leisa ye lokola bebe (Этот мой муж, я буду кормить его, как младенца)
О, мобали на нга ойо на санола у суки нгай моко (этот мой муж, я сам расчешу его волосы)
О, мобали на нга ойо на санола у суки нгай моко (этот мой муж, я сам расчешу его волосы)
О, мобали на нга вана на лонгола у манзака нга моко (Тот мой муж, я сам подстригу ему ногти)
Mobali na nga wana na longola ye manzaka ngai moko (Этот мой муж, я сам подстригу себе ногти)
О мабали на нга вана нако куфа кака мпо наее (Тот мой муж, я умру за него)
Mobali na nga wana nako kufa kaka po naye (Этот мой муж, я умру за него)
Likambo ya mobali oyo (Проблема с этим мужем)
Likambo ya mobali oyo (Проблема с этим мужем)
Na moni mpasi po na ekolo (я пострадал из-за племени)
Ye moto ngai pe moto (Он человек, я тоже человек)
Nako kamwa tina bako boya (я не знаю, почему они отказывают нам в браке)
Источник teksty-pesenok.ru
Mobali na nga ya kitoko (Мой прекрасный муж)
Mobali na nga ya motema (Мой муж, которого я люблю)
Кесени на ба мбула (мы не одного возраста)
Кесени на эколо (мы не одно и то же племя)
Нако ванда кака на вы (я останусь с ним)
Bolingo ya ba mbula oyo (Отношения в эти годы)
Bolingo ya ba tango oyo (Взаимосвязь на этот раз)
Eponi ekolo te maman (не имеет значения о племенах)
Eponi couleur te tata (не имеет значения о цветах)
Токо лука кака на балу (мы попробуем пожениться)
О, песа нга, шанс на балу (дай мне шанс выйти замуж)
Bo pesa nga chance na bala (Ты дал мне шанс выйти замуж)
Mobali na nga maboko pete (Мой муж легко делится)
Акаба минги йа минги (Он много делит)
Нако куфа кака на вы (я останусь с ним)
Mobali na nga wana nako mema ye na mboka (Этот мой муж, я отведу его обратно домой)
Mobali na nga wana nako mema ye na mboka (Этот мой муж, я отведу его обратно домой)
О mobali na nga oyo nako mema ye na Экваториум (Этот мой муж, я отведу его к экватору)
Mobali na nga oyo nako mema ye na equateur (Этот мой муж, я отведу его к экватору)
О mobali na nga wana nako mema ye na Kasai (Этот мой муж, я отведу его в Касаи)
Mobali na nga wana nako mema ye na Kasai (Этот мой муж, я отведу его в Касаи)
О mobali na nga oyo nako mema ye na Bandundu (Этот мой муж, я отведу его в Бандунду)
Mobali na nga oyo nako mema ye na Bandundu (Этот мой муж, я отведу его в Бандунду)
О mobali na nga wana nako mema ye na Shaba (Этот мой муж, я отведу его в Шабу)
Mobali na nga wana nako mema ye na Shaba (Этот мой муж, я отведу его в Шабу)
О mobali na nga oyo nako mema ye na Kivu (Этот мой муж, я отведу его в Киву)
Mobali na nga oyo nako mema ye na Kivu (Этот мой муж, я отведу его в Киву)
О mobali na nga wana nako mema ye na Haut Zaire (Что Мой муж, я отведу его в Верхний Заир)
Mobali na nga wana nako mema ye na Haut Zaire (Этот мой муж, я отведу его в Haut Zaire)
О mobali na nga oyo nako mema ye na Bas Zaire (Этот мой муж, я отведу его в Бас-Заир)
Mobali na nga oyo nako mema ye na Bas
Заир (этот мой муж, я отвезу его в Бас-Заир)
О мабали на нга вана нако ванда найена киншаса (Тот мой муж, я останусь с ним в Киншасе)
Mobali na nga wana na ko vanda naye na
Киншаса (тот мой муж, я останусь с ним в Киншасе)
О mobali na nga oyo nako talisa ye na ba nkoko (Этот мой муж, я отведу его к моим бабушке и дедушке)
Mobali na nga oyo nako talisa ye na ba koko (Этот мой муж, я отведу его к моим бабушке и дедушке


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: