Текст песни Виолета Томовска - Македонско девоjче

Македонско девојче, китка шарена,
во градина надена, дар задарена.

Дали има, н'овој бели свет,
по-убаво девојче од македонче?
Нема, нема, не ќе се роди,
по-убаво девојче од македонче!

Нема ѕвезди по-лични, од твоите очи.
да се ноќе на небо, ден ќе раздени.

Дали има, н'овој бели свет,
по-убаво девојче од македонче?
Нема, нема, не ќе се роди,
по-убаво девојче од македонче!
Источник teksty-pesenok.ru

Кога коси расплетиш, како коприна,
лична си и по-лична, од самовила.

Дали има, н'овој бели свет,
по-убаво девојче од македонче?
Нема, нема, не ќе се роди,
по-убаво девојче од македонче.

Кога песна запее, славеј надпее,
кога оро заигра, срце разигра.

Дали има, н'овој бели свет,
по-убаво девојче од македонче?
Нема, нема, не ќе се роди,
по-убаво девојче од македонче!


Текст песни добавил: Аноним

Исправить текст песни

Поделитесь текстом песни: