Текст песни
Sofia Karlsson - Moesta E Terrabundna

Перевод песни
Sofia Karlsson - Moesta E Terrabundna

O älskade säg, om ditt hjärta ej stundom har flytt
långt bort från det mulnande hav och den orena stad?
Till hav som är klarare blått och så jungfruligt nytt
att dess skum är ett ljusets och renhetens bländande bad —
dit, älskade säg, om ditt hjärta ej stundom har flytt?

Blott havet det vida kan läka de kvalfyllda bröst.
Vems ande har låtit dess rosslande vågsånger bli —
tätt följda av vindarnas milda, harpklingande röst —
åt hjärtat en sällsam och bävande vaggmelodi?
Blott havet det vida kan läka det kvalfyllda bröst

O bär mig, min springare, för mig i fjärran, fregatt!
Långt, långt; här är stoftet av strömmande tårarna vått!
O säg, är det sant att mitt hjärta har ropat i natt:
bort, bort ifrån grämelse, synder och smärta och brott?
O bär mig, min springare, för mig i fjärran fregatt!
Источник teksty-pesenok.ru

O rosornas paradisland, huru fjärran du är,
där himmelens ljus är som glädjens och kärlekens sken,
där den som blir älskad och dyrkad är värd hållas kär
och vällusten själv, fastän het, bliver helgad och ren —
o, rosornas paradisland, huru fjärran du är!

Den barnsliga kärlekens eviga grönskande ö,
med visor och kyssar och hjärtans förborgade rus
där fiolernas ekon bland skuggande kullarna dö
vid vinkrus i aftonens rosdoft och svalnande sus —
den barnsliga kärlekens eviga grönskande ö,

all oskuldens Eden av fröjd och förstulna behag,
mer fjärran än Kina och Indien? Säg, huru lång
är vägen till dig — kan du ropas tillbaka i dag
eller kallas till liv av den klaraste, flöjtrena sång,
all oskuldens Eden av fröjd och förstulna behag.

О возлюбленные, скажем, если ваше сердце не иногда сбежали
далеко от моря и омрачены в сыром городе?
Море, что ярче синий, и так снова девственница
что его пена представляет собой легкий и чистота ослепительная ванны -
там, любили, скажем, если ваше сердце не иногда бежали?

Только широкое море, чтобы исцелить мучительной грудь.
Чей дух пусть его дребезжание vågsånger быть -
внимательно следил за нежными ветрами, harpklingande голос -
в душе странное и дрожа vaggmelodi?
Только широкое море, чтобы исцелить мучительной грудь

O нести меня, мой скакун, для меня, на расстоянии, фрегат!
Далеко, далеко; Это пыль потоковым слезы мокрые!
О Скажи, это правда, что мое сердце плакала в ночи:
прочь, прочь от горя, и грехи боли и преступлений?
O нести меня, мой скакуна, для меня на расстоянии фрегат!
Источник teksty-pesenok.ru

O розы рай страна, как далеко вы находитесь,
где небесный свет, как радость и любовь блеск,
где человек, который любит и поклонились хозяева дорожили
и вожделением себя, хотя и жарко, и прилично святым чистым -
о, розы рай страна, как далеко вы находитесь!

Детская любовь вечная зеленый остров,
с песнями и поцелуями и сердца скрытые рус
где скрипка отголоски, тенистые холмы умирают
винные кувшины вечером розы аромат и охлаждения SUS -
Детским любовь вечна зеленый остров,

все невинность Иден восторга и украдкой удовольствия,
Гораздо больше, чем в Китае и Индии? Скажите, как долго
это путь к вам - вы можете назвать еще в день
или вызвал к жизни с помощью наглядных, флейта чистого вокала,
все невинность Иден восторга и украдкой удовольствия.


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: