Текст песни
Tinturia - I Don't Know

Перевод песни
Tinturia - I Don't Know

Where's my old tree
I don't know
Where is the meadow where my little funny dog rolled
The ants in my socks
I don't know
Where is my secret hidden place
I really don't know Un iornu sintiva un picciriddu ittari vuci
Diciva ca la terra è amara e duci
Ca tuttu lu criatu è cosa giusta
Ma a genti ca ci sta avi a testa guasta e un vasta Ormai vatu manciatu u munnu
(I don't know)
Iti circannu u funnu
(I really don't know)
Ora comu amu a fari
(I don't know)
Pi recuperari (I really don't know) Where's my old tree
I don't know
Where is the meadow where my little funny dog rolled
The ants in my socks
I don't know
Where is my secret hidden place
I really don't know La terra ormai un si fida 'cchiu di nuddu
Mancu di cu l'azzappa notti e iornu
Lu ghiacciu di lu polu va squagliannu
Comu l'ogliu ca misu nni lu meccu e attaccu Ora mi dici basta
(I don't know)
Vo' dari a curpa a l'autri
(I really don't know)
Ma si talii nnu specchiu
(I don't know)
Ci trovi la risposta e un basta Where's my old tree
I don't know
Where is the meadow where my little funny dog rolled
The ants in my socks
I don't know
Where is my secret hidden place
I really don't know Signura signurazza e paperuna
Iti pinsannu sulu a guadagnari
A fari li miliuna
Ma 'nfinu a quannu usi lu putiri pi t'arricchiri senza lu suduri
Источник teksty-pesenok.ru
Facitimi u favuri! A fari i cunti cu a cuscienza
(I don't know)
Pensi ca vasta a scienza
(I really don't know)
Ma l'omu av'a capiri
(I don't know)
La forza dell'amore non basta Where's my old tree
I don't know
Where is the meadow where my little funny dog rolled
The ants in my socks
I don't know
Where is my secret hidden place
I really don't know Vola colomba bianca vola
(Fly bird go over the skyscraper)
Vola che il tuo volo consola
(Call me if you see something)
Chi non si sente bene
Chi ha perso un'occasione
Voooolaaaaaaaaaaaaaa Where's my old tree
I don't know
Where is the meadow where my little funny dog rolled
The ants in my socks
I don't know
Where is my secret hidden place
I really don't know Ama a salvari u munnu
(I don't know)
Senza girari ntunnu
(I really don't know)
Apriti la cuscienza
(I don't know)
Aumenta la spiranza
(I really don't know)
Vogliu abballari o scuru
(I don't know)
Ristari tuttu nudu
(I really don't know)
Turnari picciriddi
(I don't know)
Jucari cu l'amuriiiiii Where's my old tree
I don't know
Where is the meadow where my little funny dog rolled

Где мое старое дерево
Я не знаю,
Где луг, где моя маленькая смешная собака проката
Муравьев в мои носки
Я не знаю,
Где мой секрет скрытом месте
Я действительно не знаю, Un iornu sintiva ООН picciriddu ittari vuci
Diciva около La Terra è Амара электронной Duci
Ca tuttu лу criatu è Коза Giusta
Ма Дженти около CI станции AVI Testa guasta электронной ООН Вастена Ormai вату manciatu и Мунну
(Я не знаю)
Iti circannu и funnu
(Я действительно не знаю)
Ora comu а.е.м. Fari
(Я не знаю)
Pi recuperari (я действительно не знаю) Где мое старое дерево
Я не знаю,
Где луг, где моя маленькая смешная собака проката
Муравьев в мои носки
Я не знаю,
Где мой секрет скрытом месте
Я действительно не знаю, La Terra ormai ООН си Фида "cchiu ди nuddu
Mancu ди куб l'azzappa Notti электронной iornu
Лю-ди-лу ghiacciu Полу ва squagliannu
Comu l'ogliu около Misu NNI лу meccu электронной attaccu Ora миль dici баста
(Я не знаю)
Vo 'дари curpa l'autri
(Я действительно не знаю)
Ма си talii NNU specchiu
(Я не знаю)
Ci trovi ла risposta электронной ООН баста Где моя старое дерево
Я не знаю,
Где луг, где моя маленькая смешная собака проката
Муравьев в мои носки
Я не знаю,
Где мой секрет скрытом месте
Я действительно не знаю, Signura signurazza электронной paperuna
Iti pinsannu сулу guadagnari
Fari ли miliuna
Ma 'nfinu quannu УЗИ лу putiri пи t'arricchiri Senza лу suduri
Источник teksty-pesenok.ru
Facitimi и favuri! Fari я cunti куб cuscienza
(Я не знаю)
Пенси около Вастена Scienza
(Я действительно не знаю)
Ma l'Omu av'a capiri
(Я не знаю)
La Forza dell'Amore, не баста Где мое старое дерево
Я не знаю,
Где луг, где моя маленькая смешная собака проката
Муравьев в мои носки
Я не знаю,
Где мой секрет скрытом месте
Я действительно не знаю, Vola Colomba Бьянка Vola
(Fly Bird перейти небоскреб)
Воля че Il Tuo Volo consola
(Позвони мне, если вы видите что-то)
Ци си, не сэнтэ Bene
Чи га персидско un'occasione
Voooolaaaaaaaaaaaaaa Где мое старое дерево
Я не знаю,
Где луг, где моя маленькая смешная собака проката
Муравьев в мои носки
Я не знаю,
Где мой секрет скрытом месте
Я действительно не знаю, Ama salvari и Мунну
(Я не знаю)
Senza girari ntunnu
(Я действительно не знаю)
Apriti ла cuscienza
(Я не знаю)
Aumenta ла spiranza
(Я действительно не знаю)
Vogliu abballari о scuru
(Я не знаю)
Ristari tuttu nudu
(Я действительно не знаю)
Turnari picciriddi
(Я не знаю)
Jucari куб l'amuriiiiii Где мое старое дерево
Я не знаю,
Где луг, где моя маленькая смешная собака проката


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: