тексты песен и переводы
Список Новые
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Текстов песен и переводов:
1960646
Исполнителей:
36887

Текст песни
Natalia Kukulska - Osiem B³Ogos³Awieñstw

Błogosławieni ubodzy w duchu,
Albowiem do nich należy
Królestwo niebieskie.

Błogosławieni,
Którzy się smucą,
Albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi,
Albowiem oni na własność
Posiądą ziemię.

Błogosławieni,
Którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
Albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni
Miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca,
Albowiem oni
Boga oglądać będą.

Błogosławieni,
Którzy wprowadzają pokój,
Albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni,
Którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
Albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście,
Gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i
Gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.

Cieszcie się i radujcie,
Albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.
Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami


По почте:
В блоге:
На форуме:

Перевод текста песни
Natalia Kukulska - Osiem B³Ogos³Awieñstw

Блаженны нищие духом,
Для их есть
Царство Небесное.

Благословенный
Те, кто скорбит,
Ибо они утешатся.

Блаженны кроткие,
Для они владели
Наследуют землю.

Благословенный
Те, кто голоде и жажде правды,
Потому что они должны быть заполнены.

Блаженны милостивые,
Потому что они
Помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем,
Потому что они
Бога узрят.

Благословенный
Миротворцы,
Ибо они будут наречены сынами Божиими.

Благословенный
Те, кто изгнанные за правду "
Ибо их есть Царство Небесное.

Блажен ты,
Когда люди оскорбляют вас и гнать, и
Когда, из-за моего полного всякого зла против вас.

Радуйтесь и веселитесь,
Ибо велика ваша награда на небесах.
Так гнали и пророков, бывших прежде вас


По почте:
В блоге:
На форуме: