Текст песни
Barikad Crew - Tof

Перевод песни
Barikad Crew - Tof

BRICKS/HYPE Intro
Han,Atansyon, sa s'on rèd vibrasyon [Tòf!
] San presyon, nou fè'l gran dimansyon [Rèd!
] Distraksyon, edikasyon yon nasyon [Ah!
] Jenerasyon sa pra'l pase alaksyon [Yes!
] Revolisyon'n nan tèt nou,
n'ap mache an pwogresyon Motivasyon'n nan kè nou,
n'ap bay jèn yo direksyon Imilyasyon'w,
echèk ou, dwe ba ou plis konviksyon Pran desizyon grandèt
nou, se sèl solisyon ----
KONDAGANA
Lajenès yon peyi se pi gwo trezò'l Pigran yo ki pou
tj pwoteje sò'l Ba'l opòtinite pou li jwe gran wòl
Pa souzestime li apresye efò'l Fo lidè sa yo ba'n twòp
koze kremòl Yo vle divize'n,
fè nou fè sa'k dwòl An'n kole zepòl An'n prime lekòl
Non nou pa dwe ret bra kwaze tann leta Rejete tout
vye pratik kap ban'n reta Fo'n travay plis,
remet peyi'n anneta An'n chanje sa,
an'n chanje sa!... Non nou pa dwe ret bra kwaze tann
leta Rejete tout vye pratik kap ban'n reta Fo'n travay
plis, remet peyi'n anneta Fo'n,
pa bliye, ke istwa'n, se idantite'n... -----
BRIDGE IN]Oo ooooh! Oo ooooh! [Ahahaha] Se kou'l cho'l kwit!
Oo ooooh! Oo ooooh! [Ouuuhh]
Se kou'l cho'l kwit!
Oo ooooh! Oo ooooh! [Gad jan yon T cho!] Se kou'l cho'l kwit!
Oo ooooh! Oo ooooh! [Pare tas nou!] -----

IZOLAN
Chak ane malad BC yo pou yo n'toujou pote T a Yo te
met te nan koma depi'n lage yo vle fete a Tout jenès
la renmen nou paske yo wè nou pa sou blòf Konbinezon,
difikilte, nan mitan tout nou kanpe tòf Wi tout sa'k
ta vle vin kraze nan figi yo'n met barikad Se pa vizaj
sa'n te bay ane chanje fò'n chaje kad Pou lòt peyi
n'pa ka poubèl yo Fò blan sispann fè'n fè lago An nou
tout rezoud problèm yo Nou fè kita men'n poko nago

REFREN
N'oblije kanpe tòf Kon Wa Anri Kristòf Nan peyi sa
fò'w gen etòòòòòf Nou bouke pran nan blòòòòòòf
N'oblije kanpe tòf [tòf tòf] Kon Wa Anri Kristòf [ktistòf
kristòf] Nan peyi sa fò'w gen etòòòòòf Nou bouke pran nan blòòòòòòf
[N'oblije kanpe tòf] ----
BRICKS
N' tèlman kanpe Tòf pirèd ke bwa kita nago Yo di jèn
yo santi ke nou pap fè yon pa nago [Ooow] Se nou'k
avni ou ka pa pran'n pou sa'n pa vo Menmjan gen ti
vini'k vle diss BC pandan ke yo pa vo'l [Ahh!
] Yon ayisyen yon pye bwa pou nou s'on fyète
(wiiiiiiii) Kit ou Milat kit ou Nwa jwenn tou pou'n
mete (Bwa!) Sak rekonèt nou se tenò nap ba yo holla
E sa ki ret tèt rèd kou kwatchòkò nap ba yo traka
----
REFREN

[Kanpe tòf!]Jèn Pòtoprens [Kanpe tòf!
Kanpe tòf!] Jèn nan pwovens [Kanpe tòf!
Kanpe tòf!] Elèv lekòl [Kanpe tòf!
Kanpe tòf!] Tout etidyan [Kanpe tòf!
Kanpe tòf!] Tout atis [Kanpe tòf!
Источник teksty-pesenok.ru
Kanpe tòf!] Tout spòtif [Kanpe tòf!
Kanpe tòf!] Tout peyizan'n yo [Kanpe tòf!
Kanpe tòf!] Nèg geto'n yo [Kanpe tòf! Kanpe tòf!] -----
FANTOM
Depi lontan nape travay Wi nan studio nape bat nay
Koman fè pou'n pa ta kanpe tòf [Nou se Tenò!
] Plede mache di nou se djab Si'w pa respekte Barikad
Tout maskarad sal n'ap di yo vouzan! (Bakalaw!)
Wach manman!] Devan, dèyè,
adwat, agoch, tout moun se [Wach manman!
] Fanatik Rap ki nan foul la pa pouse [Wach manman!
] Barikad Crew toupatou ap met dife [Wach manman!
] Nou se pwalou! (Ou pa renmen'l vreee!)

---- Pou jenès la nape batay Pou'n rive la nou pase
tray Koman fè pou'n pa ta kanpe tòf [Nou se Tenò!
] Plede mache di nou se djab Si'w pa respekte Barikad
Tout maskarad sal nap di yo vouzan! [Bakalaw!]
[Wach manman!] Devan, dèyè,
adwat, agoch, tout moun se [Wach manman!
] Fanatik Rap ki nan foul la pa pouse [Wach manman!
] Barikad Crew toupatou ap met dife [Wach manman!] Nou se pwalou!, -----
BRITAL
Sèl solisyon pou'n vanse Pran pozisyon moralite Plis
motivasyon pou'n lite Konsyantisasyon pou'n chanje
Mobilizasyon pou'n plante Plis edikasyon pou'n prime
[Hip Hop Kreyòl!] Twòp imilyasyon nou bouke Nou pot vibrasyon pou'w ponpe
[Weyyy!] Yon sèl peyi [Weyyy!
] Yon sèl drapo [Weyyy!] Menmlè nap soufri [Weyyy!
] Nou pa pè fado [Weyyy!] Jeunesse de mon pays [Weyyy!]
wi'm konn sa nou vo [Weyyy!] Lè BC anvayi [Weyyy!] Nou fè'l pi cho!

BREAK BRICKS/HYPE
Yo Hype! Big mann! F'on poz!
Moun yo ap fè ovèdoz! Non!
Nou pa ka stop! [SoundProf] N'ap push li to the top, Red People let's go!

ANIMATION: FANTOM/HYPE
Do you get enough? No Do you get enough?
No Do you get enough? No Do you get enough? No
Eske'n kanpe tòf? Wi Eske'n kanpe tòf?
Wi Eske'n kanpe tòf? Wi Eske'n kanpe tòf? Wi [Britality]
BRITALITY

FANTOM

BRITALITY+TONYMIX

KORAL+TONYMIX
Ooooooooooo [Vidip Biw!] Ooooooooooo [Blip Biw!
] Ooooooooooo [Vidip Biw!] Ooooooooooo [Blip Biw!]
Ooooooooooo [Vidip Biw!]
Ooooooooooo [Vidip Boom! Blooooooo!, Se la'n tap tann yo a!,

Depi lontan nape travay Wi nan studio nape bat nay
Koman fè pou'n pa ta kanpe tòf [Nou se Tenò!
] Plede mache di nou se djab Si'w pa respekte Barikad
Tout maskarad sal nap di yo vouzan!

KORAL 2
Ooooooooooo Ooooooooooo Ooooooooooo Ooooooooooo [Nou se pwalou!]
[Ti Joël] ҅apa'w frete tèt ò'w !

Кирпичи / ОБМАН Введение
Хан, Внимание, этот s'on жесткие вибрации [сложные!
] Артериальное давление, большой размер, мы должны [RAID!
] Развлечения, образование нации [ах!
] Эта уязвимость поколение акт [Да!
] Revolisyon'n о себе,
Вы идете в прогрессии Motivasyon'n в наших сердцах,
мы даем молодым направление Imilyasyon'w,
отказ вы должны дать свое решение убеждение пожилых
мы единственное решение ----
KONDAGANA
Молодежь страна больше trezò'l Мой самый старый для
TJ защитить sò'l возможность Ba'l играть большую роль
Не стоит недооценивать его efò'l ценят эти ложные идеи ba'n чрезмерное
Они хотят, чтобы вызвать kremòl divize'n,
сделать вас Sa'k необычным An'n присоединение An'n начальную школу
Имя мы не должны оставаться нечувствительным состояние ожидания отклонил все
Дайте нам конце мая наша практика стремится работать больше,
просроченный peyi'n Anneta An'n изменения, которые,
an'n изменить! ... Имя мы не должны оставаться нечувствительным ждать
Государство отклонил все методы глядя Дайте нам в конце мая нашу работу
Более того, просроченный peyi'n Anneta Тогда мы должны,
Не забывайте, что istwa'n является idantite'n ... -----
BRIDGE IN] Оо Оооо! Оо Оооо! [Ахахаха] является kou'l cho'l готовить!
Оо Оооо! Оо Оооо! [Ouuuhh]
Kou'l cho'l приготовлено!
Оо Оооо! Оо Оооо! [Guard как T горячий!] Является ли kou'l cho'l готовить!
Оо Оооо! Оо Оооо! [Готов кружку с нами!] -----

изоляция
Ежегодно больным БК, чтобы принести n'toujou T был
медведь был в коме depi'n выпущен праздновать всю молодежь
любит нас, потому что они видят нас не блефовать Combination,
трудности, прежде всего, мы стоим жестко Да все Sa'k
хочет стать измельченный лицо yo'n положить баррикады Не лица
Тогда мы должны изменить то, что мы дали лет заряженную структуру для других стран
n'pa может громить башни белый стоп Помолитесь, что он сделал озеро Пусть
все вещи мы Разрешая Kita men'n под Наго

ХОР
N'oblije стоять жестко Kon короля Генриха Кристофа В этой стране
fò'w etòòòòòf Мы устали от blòòòòòòf
N'oblije стоят жесткие [сложные сложные] Kon король Генрих Кристоф [ktistòf
Christophe] В этой стране fò'w etòòòòòf Мы устали от принятия blòòòòòòf
[N'oblije стоять жесткая] ----
Кирпичи
Вы стоите настолько сложной, что pirèd лес Kita Наго Они говорят, молодой
чувствую, что мы сделаем шаг вперед [Ooow] является nou'k
будущее вы не можете по вакцинации sa'n не стоит Столь же низко
vini'k хотят дисс до н.э., пока не vo'l [Ааа!
] Гаитянка дерево для нас s'on гордости
(Wiiiiiiii) Если вы мулат или черный вы также получите, чтобы сохранить наши
комплект (Вуд!) То, что мы признаем это TENO давая им Кричите
И то, что осталось жесткие пики курса kwatchòkò давая им неприятности
----
ХОР

[Stand сложные!] Молодой Порт-о-Пренс [Stand сложным!
Стенд сложной!] Молодые в провинции [Stand сложной!
Стенд сложной задачей!] Школьники [Stand сложные!
Стенд сложной задачей!] Все студенты [Stand сложные!
Стенд сложной!] Все художники [Stand сложные!
Источник teksty-pesenok.ru
Стенд сложной!] Все лиги [Stand сложные!
Стенд сложной!] Все peyizan'n на [Stand сложные!
Стенд сложной!] Guy geto'n к [Stand сложным! Стенд сложной задачей!] -----
ПРИЗРАК
Прошлая работа затылка Да Студия затылка бить NAY
Как улучшить не будет стоять жестко [Мы тенор!
] Судитесь рынок говорит нам дьявол Если вы не уважаете баррикад
Все маскарады комнате мы сказали Вузан! (Bakalaw!)
Вах мать!] Передний, задний,
Вправо, влево, все [Вах мать!
] фанаты Rap в аудитории, нажав [Вах мать!
] Баррикады Экипаж подожгли везде [Вах мать!
] Мы тяжеловесы! (Вы не renmen'l vreee!)

---- Для молодежи затылка мы продолжаем борьбу мы достигли в прошлом
Проблема, как сделать, чтобы улучшить не будет стоять жестко [Мы тенор!
] Судитесь рынок говорит нам дьявол Если вы не уважаете баррикад
Все маскарады номера мы говорим Вузан! [Bakalaw!]
[Вах мать!] Передний, задний,
Вправо, влево, все [Вах мать!
] фанаты Rap в аудитории, нажав [Вах мать!
] Баррикады Экипаж подожгли везде [Вах мать!] Мы тяжеловесы!, -----
зверский
Единственное решение, продолжать двигаться вперед Бегите морали Подробнее
мотивация, чтобы держать нашу борьбу Konsyantisasyon изменения pou'n
Мобилизация держать наш завод более высокий уровень образования, чтобы улучшить премии
[Hip Hop Креольские!] Слишком много унижения Вы устали товарищей вибрации для вас накачкой
[Weyyy!] Одна страна [Weyyy!
] Один флаг [Weyyy!] Хотя переворачивает мы страдали [Weyyy!
] Мы не боимся бремя [Weyyy!] Jeunesse де ПН платит [Weyyy!]
wi'm знают свою ценность [Weyyy!] Когда до н.э. вторглись [Weyyy!], мы должны теплее!

ПЕРЕРЫВ кирпич / ОБМАН
Они шумиха! Большой Mann! F'on тайм-аут!
Люди делают передозировку! Имя!
Мы не можем остановить! [SoundProf] Мы подталкиваем его к вершине, Красный Люди давайте идти!

АНИМАЦИЯ: ПРИЗРАК / ОБМАН
Do You Get Enough? Нет. Do You Get Enough?
Нет. Do You Get Enough? Нет. Do You Get Enough? Нет.
Eske'n стоять жестко? Да Eske'n стоять жестко?
Да Eske'n стоять жестко? Да Eske'n стоять жестко? Да [Britality]
BRITALITY

ПРИЗРАК

BRITALITY + TONYMIX

Припев + TONYMIX
Ooooooooooo [Vidip BIW!] Ooooooooooo [Blip BIW!
] Ooooooooooo [Vidip BIW!] Ooooooooooo [Blip BIW!]
Ooooooooooo [Vidip BIW!]
Ooooooooooo [Vidip Boom! Blooooooo!, Здесь мы ждем их!,

Прошлая работа затылка Да Студия затылка бить NAY
Как улучшить не будет стоять жестко [Мы тенор!
] Судитесь рынок говорит нам дьявол Если вы не уважаете баррикад
Все маскарады номера мы говорим Вузан!

припев 2
Ooooooooooo Ooooooooooo Ooooooooooo Ooooooooooo [Мы тяжеловесы!]
[Малый Joel] ҅apa'w обручем голову ò'w!


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: