Текст песни
Buldog - V Rozbiór Polski

Перевод песни
Buldog - V Rozbiór Polski

Sytuacja świata w roku 2008
Osiągnęła punkt krytyczny po kryzysie katyńskim
Przy dyskretnej aprobacie komunistów chińskich
Podpisano dokumenty porozumień berlińskich
Efekt rozmów był podpisan sympatycznym tuszem
Polskę dzielą między siebie Putin z Dablju Buszem
Przeczuwając, że zanosi się na 5 Rozbiór Polski
Przebudziły się jej dzieci - lud specjalnej troski

Czy to tak było, czy nie było, czy to tak było ?
Czy to tak było czy nie było, tylko się śniło ?
Czy to tak było czy nie było, jak to się stało ?
Czy to za dużo czy za mało ?

Czując, że gotuje się kolejny rozbiór Polski
Zgromadzili się Polacy - lud specjalnej troski
Bardziej tem, że Francja słowem Jacquesa Chiraca
Zapewniła, że nie będzie ginąć za miasta Kraka
Wobec takiej sytuacji Aleksander Kaczyński
Wyjątkowy stan wprowadził podejmując się misji
Na naradę w Ministerstwie jakim walczyć orężem
Przybył pan prezydent z żoną i pan premier z mężem
Co ciekawe - poparły ich wszystkie siły w kraju
Wobec zagrożenia stanąć umieli nawzajem

Czy to tak było, czy nie było, czy to tak było ?
Czy to tak było czy nie było, tylko się śniło ?
Czy to tak było czy nie było, jak to się stało ?
Czy to za dużo czy za mało ?

Zagrożenie zakończyło wszystkie waśnie, kłótnie, spory
Strach pokazał, że ten kraj nie jest tak bardzo chory
Wobec tego zagrożenia terytorium Polski
Podał rękę bratu prezydenta poseł Niesiołowski
Nad Bałtykiem niczem dawni bojownicy burscy
Pogodzili się ze sobą nawet bracia Kurscy
Источник teksty-pesenok.ru
Oddziały samoobrony morskiej sformowali sprawnie
Nikt na świecie nie wie co mam w sercu na dnie
Bo myśli ten kto myśli, a nie myśli wtedy kto

To jednak to nie było, to nie było nie to
Tak jednak to nie było, co ty mówisz kobieto ?
To jednak tak nie było jak się wszystkim wydawało
Mało za mało, ale jeszcze trochę brakowało

Barykady oczekują na przybycie armii
Połączonych sił rosyjskich i amerykańskich
W ogniu bitwy o Mazowsze w prawosławnej cerkwi
Roman Giertych wziął za żonę wdowę po Kwaśniewskim

Najgroźniejsza sytuacja była sierpnia dnia 8
Gdy 3 armie się spotkały w okolicach Jatnego
Pod dowództwem komendanta Przemysława Gosiewskiego
Powstrzymano atak tam odwodu pancernego
Lecz niekiedy dzieje się też takie coś co boli
Colin Powell wziął ministra Dorna do niewoli
Kryzys został zażegnany przez rotmistrza Ziobro
Kontratakiem San Francisco wziął i Władywostok

Czy to tak było, czy nie było, czy to tak było ?
Czy to tak było czy nie było, tylko się śniło ?
Czy to tak było czy nie było, jak to się stało ?
Czy to za dużo czy za mało ?

Może to nadzieja zwykła była sprawiać cuda ?
Nikt nie wierzył, że atak na Moskwę może się udać
Ale ochotnicze hufce generała Leppera
Pokonały siły Rosji 4 do 0
Bramki bowiem na wyjeździe liczą się podwójnie
Chwały zatem nikt przy zdrowych zmysłach mu nie ujmie
Cała ta historia niesie morał i to całkiem spory
Świat zobaczył, że ten kraj nie jest tak bardzo chory

Ситуация в мире в 2008 году
Достигли критической точки после кризиса резни
С молчаливого одобрения китайских коммунистов
Берлин соглашения, подписанные документы
Эффект был подписан приятные разговоры чернил
Польша разделить куст Dablju Путина
Чувствуя, что будет в 5 резки Польские
Разбудил ее дети - люди с особыми потребностями

Это так, если бы был, было ли это так?
Разве что, как оно было или не было, просто сон?
Так ли это было или не было, как это случилось?
Это слишком много, или слишком мало?

Чувствуя, что приготовление пищи другого раздела Польского
Поляки собрались - люди с особыми потребностями
Более температуры, что Франции Жак Ширак слова
Убедившись, что вы не умрете для города Крак
В связи с этой ситуацией, Александр Качиньский
Уникальный состоянии принять миссию
На пресс-конференции в Министерстве которых оружие для борьбы с
Он приехал с женой, г-н Президент и г-н премьер-министра с мужем
Что интересно - их поддерживали все силы в стране
В связи с рисками, которые они могут столкнуться друг с другом

Это так, если бы был, было ли это так?
Разве что, как оно было или не было, просто сон?
Так ли это было или не было, как это случилось?
Это слишком много, или слишком мало?

Угроза закончилось все распри, ссоры, споры
Страх показал, что страны не так уж больна
Таким образом, риск польской территории
Президент обменялся рукопожатием со своим братом г-н Niesiołowski
На Балтийском пустыми руками бывших бойцов burscy
Согласованные друг с другом, Kurscy даже братья
Источник teksty-pesenok.ru
Морская милиция образуется хорошо
Никто в мире не знает, что у меня в сердце на дне
Потому что я думаю, что тот, кто думает, и если кто-то не думает,

Тем не менее, это не так, то не исключено,
Но это было не то, что ты говоришь, женщина?
Но это еще не все, как казалось
Мало-помалу, но немного не хватает

Баррикады ждут прихода армии
Объединенные силы России и США
В пылу битвы воеводство в Православной Церкви
Роман Гертых взял себе в жены вдову после Квасьневский

Наиболее опасная ситуация была в августе 8
Когда три армии встретились около Jatnego
Под командованием командующего Przemyslaw Gosiewski
Остановился там odwodu танковую атаку
Но иногда это случается что-то, что болит
Колин Пауэлл принял министра Дорн захваченные
Кризис была обезврежена капитан Ziobro
Сан - Франциско приняли контратаку и Владивосток

Это так, если бы был, было ли это так?
Разве что, как оно было или не было, просто сон?
Так ли это было или не было, как это случилось?
Это слишком много, или слишком мало?

Это может надеяться нормальная была творить чудеса?
Никто не верил, что наступление на Москву могла бы работать
Но добровольцев полка Генерального Леппер
Россия бить силу 4 до 0
Цели для поездки рассчитывать двойной
Слава поэтому никто в здравом уме не будет включать,
Вся мораль этой истории, а он несет довольно
Мир увидел, что эта страна не так уж больна


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: