Текст песни
Daniel Landa - Bílá Hora

Перевод песни
Daniel Landa - Bílá Hora

Stav ne nepodobný usínání,
tma je však jiná, než je obvykle.
Přilbice zbytečně tu kdysi horkou hlavu chrání.
Ticho je nápadné a nezvyklé.

Za chvíli zastaví se čas v šarlatové koupeli.
Pozemská cesta má svůj ukrytý cíl.
Ten tvůj byl namalován blýskavou čepelí.
A jen tak se náhle z mlhy vynořil.
Jen tak se náhle z mlhy vynořil.

Tajemná ruka kohosi neviditelného nahoře zhasí
v oboře letohrádku Hvězda svíci žití tvého.
Své milé, pane, nikdy už nepolíbíš čelo.
Pomalu prchá z obalu podstata
a země zpátky příjme tělo.

Plály, tenkrát oči plály,
když statečné a pyšné vlajky vlály.
Stály, pevně řady stály.
Jenže zimní loutka nerovná se králi.

Do konce zbývá jen pár okamžiků
a z tvého všeho bude zase nic.
Ta bitva připomíná průnik vlků do kurníku.
Ti jsou teď ožralí a z krčem vyjí na měsíc.
Ožralí teď z krčem vyjí na měsíc.

Myslíš na to, jak přes tělo kamaráda padáš.
Cizímu meči docela svědčil úprk a tvá nechráněná záda.
Источник teksty-pesenok.ru
Je hloupou tečkou za žitím udatného reka,
že malá díra tě otevírá právě z druhé strany,
než bys čekal. Než bys čekal.

Plály, tenkrát oči plály,
když statečné a pyšné vlajky vlály.
Stály, pevně řady stály.
Jenže zimní loutka nerovná se králi.
Hráli jste si na armádu, hráli.
Věčné ledy potom rychle tály.
Smáli jste se protivníkům v dáli a pak utíkali.

V té malé, cizí, pitomé zemi,
bez žoldu vypustil jsi duši.
V té zemi bohaté na problémy,
přestalo tvoje srdce bušit.

V zadnici světa, hrdino,
zapsal jsi se jménem do dějin.
Konec nadějím. Tvoje jméno rádi tady zapomenem.
Jen Bílá hora zůstane černou Bílou horou.
A u násnavždy vzpomene každý na ta temná mračna nad oborou.

Plály, tenkrát oči plály,
když statečné a pyšné vlajky vlály.
Stály, pevně řady stály.
Jenže zimní loutka nerovná se králi.
Hráli jste si na armádu, hráli.
Věčné ledy potom rychle tály.
Smáli jste se protivníkům v dáli a pak utíkali.
Utíkali...

Статус не отличается спать,
темно отличается от обычного.
Каски без необходимости когда-то была защита горячей головы.
Молчание поражает и необычное.

Через некоторое время он останавливается время в алом ванне.
Земная путешествие имеет свою скрытую цель.
Ваш красилась мерцающий клинок.
И точно так же, как он вдруг вышел из тумана.
Подобно тому, как вдруг он вышел из тумана.

Таинственная рука кого-то невидимого наверху Quench
в парке летней звезды свечи вашей жизни.
Мой дорогой сэр, никогда не целовал его в лоб.
Медленно суть спасается от стаи
и страна получает обратно тело.

Сожженный, то его глаза сверкали,
, как храбрый и гордый флаг взмах.
Тем не менее, серия устоял.
Но зима не равна марионеточный король.

К концу у нас было всего несколько минут,
и от твоего все, не получится ничего.
Сражение напоминает проникновение волков в курятнике.
В настоящее время они пьяны от таверн и выть на луну.
Теперь пьяны от таверн выть на луну.

Вы думаете о том, как вы попали через тело друга.
Иностранные мечи стали свидетелями довольно незащищенную спину тире твоего.
Источник teksty-pesenok.ru
Это глупо точка стоит жить отважного героя,
небольшое отверстие, которое вы открыли с другой стороны,
чем можно было бы ожидать. Чем можно было бы ожидать.

Сожженный, то его глаза сверкали,
, как храбрый и гордый флаг взмах.
Тем не менее, серия устоял.
Но зима не равна марионеточный король.
Вы играли на армии играли.
Вечный лед, а затем быстро растаял.
Вы смеялись над противниками на расстоянии, а затем скрылись.

В маленькой, странной, дурацкой стране
без их оплаты вы запустили вашу душу.
В том, что богатые страны проблем,
Ваше сердце перестало биться.

В попку мира, герой,
Вы написали свое имя в историю.
Конечные надежды. Ваше имя здесь, как забыть.
Белая гора просто остается черная Белая гора.
И в násnavždy помнит всех в темных облаках над заповедником.

Сожженный, то его глаза сверкали,
, как храбрый и гордый флаг взмах.
Тем не менее, серия устоял.
Но зима не равна марионеточный король.
Вы играли на армии играли.
Вечный лед, а затем быстро растаял.
Вы смеялись над противниками на расстоянии, а затем скрылись.
Они побежали ...


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: