Текст песни
Emil Blef - Oczy, uszy, usta

Перевод песни
Emil Blef - Oczy, uszy, usta

To w nie patrzę zwykle kiedy mówię (Tu pod nosem)
I nie mam kłopotu nigdy by je unieść
Biblioteka, ekran dołożyły dioptrii
Ale dzięki nim wszystko znam z autopsji
Widziały wiele zła, natknęły się na dobro
I nauczyły się byś nie dojrzał słowa "poproś"
Czasem, chowają się pod czołem
Kiedy, po nocy widzą jak beznadziejnie są przekrwione
Można dojrzeć w nich podziw i prawdziwy zachwyt
Dla tych wielkich ludzi, ale bardziej dla upadłych
Bywało że dla dziewczyn były jak kołyska
Ale one potrzebują głębi, jeśli chcą skorzystać
Wzruszają się a owszem, ale łzy są do czyszczenia żeby były zdrowsze
Nie chcą być naiwne, mają na to patent
Lubią ferment i patrzyć na żyrafę
Uszy - bez nich nie słyszałbym co mówią usta
Oczy - bez nich nie widziałbym przed kim zakryć uszy
Usta - bez nich nie mówiłbym co zobaczyły oczy
Te trzy małpki to tchórze, bo widzisz
One odwracają się od wszelkich wynaturzeń
To one mają działać, kiedy inni mówią
A ja milczę, kochają dźwięki które mkną przez cincze
Większość czasu odgradzały je słuchawki
Ale nigdy nie wisiały na nich żadne kółka czy agrafki
Mogą, choć nie lubią słuchać kilku osób
Kiedyś miały większą tolerancje dla chaosu
Muszą słuchać rzeczy, które brzmią jak kompost
Lepiej poznać je w zarodku, zanim zbyt urosną
Przepuściły tyle ważnych zdań, tyle ważnych treści
Z czystego egoizmu, chociaż mogły je pomieścić
Tak jak krzyki, prośby i wyznania
Lubiły czuć przewagę od kompletowania
Sumiennie je dokształcam, dlatego oryginalnych płyt nie liczę już na palcach
Источник teksty-pesenok.ru
Nie chciałem, żeby zdobiły hipokrytę
Ciężko było, ale pojąłem jaki robię z nich użytek
Uszy - bez nich nie słyszałbym co mówią usta
Oczy - bez nich nie widziałbym przed kim zakryć uszy
Usta - bez nich nie mówiłbym co zobaczyły oczy
Te trzy małpki to tchórze, bo widzisz
One odwracają się od wszelkich wynaturzeń
To one dają kształt, temu co mówię - dykcja
Dochodzą moich prawd, zamiast tylko zaraz cię opluje
Mogą zapomnieć, by zrobić myślą odstęp
Zamknąć się, schować pod zarostem
Krwawiły wiele razy, zdarzyło się że puchły
Co dzień pracują dla papierosów jako uchwyt
Nie mają wysuniętej żuchwy a powinny, stąd moje R nie rzęzi jak silnik
Sparzyły się przez kawę, ale też kilka obietnic
I bluźnią spięte w weekend rzadko, częściej dzień powszedni
Poznały smaki - jedzenia, kobiet, kłamstwa
I choć przy kobietach nie lubią słowem szastać to całowały
Kradły pocałunki, znają piękne słowa jak kwiatki i laurki
Żyje z nich i bywa że się wstydzę, kiedy to co mówią nie gra w pierwszej lidze
Uszy - bez nich nie słyszałbym co mówią usta
Oczy - bez nich nie widziałbym przed kim zakryć uszy
Usta - bez nich nie mówiłbym co zobaczyły oczy
Te trzy małpki to tchórze, bo widzisz
One odwracają się od wszelkich wynaturzeń
Uszy

Oczy

Usta

Te trzy małpki to tchórze, bo widzisz
One odwracają się od wszelkich wynaturzeń

Это не нормально выглядеть, когда я говорю (здесь под нос)
У меня никаких проблем никогда бы не поднять его
Библиотека экрана сделали диоптрий
Но благодаря им все, что я знаю от аутопсии
Они видели много вреда, наткнулись на благосостояние
Я узнал, вы не видели слово "спросить"
Иногда они скрываются лоб
Когда, после ночи увидеть, как они безнадежно перегружена
Вы можете увидеть их в страхе и истинное наслаждение
Для этих великих людей, но больше к падшим
Случилось так, что девушки были как колыбели
Но они нуждаются в глубину, если вы хотите, чтобы воспользоваться
Пожимая плечами и, да, но слезы для очистки, чтобы быть здоровым
Не хочу быть наивным, они получают патент
Они любят бродить и смотреть на жирафов
Уши - без них słyszałbym в рот говорит
Глаза - без них я раньше не видел, кто покрывает уши
Рот - без них я бы не сказал, что видел его глаза
Три обезьяны являются трусами, потому что вы видите
Они отворачиваются от всех извращений
Они должны действовать, когда другие говорят,
И я молчу, они любят звуки, которые взбитым по cincze
Большую часть времени она odgradzały наушники
Но я никогда не висел на них какие-либо кольца или булавки
Они могут нравиться или не нравиться, чтобы услышать несколько человек
Я имел обыкновение иметь большую терпимость к хаосу
Они должны услышать вещи, которые звучат как компост
Лучше узнать их в зародыше, прежде чем они станут слишком
Прошел достаточно важные предложения, так важно содержание
С чистого эгоизма, хотя она может вместить
Как крики, молитвы и религии
Им нравилось чувствовать преимущество выбора
Добросовестно их обучение, потому что оригинальный диск уже не пересчитать на пальцах
Источник teksty-pesenok.ru
Я не хотел, чтобы украсить лицемерить
Это было тяжело, но я понял, я использую их
Уши - без них słyszałbym в рот говорит
Глаза - без них я раньше не видел, кто покрывает уши
Рот - без них я бы не сказал, что видел его глаза
Три обезьяны являются трусами, потому что вы видите
Они отворачиваются от всех извращений
Они дают форму, что я говорю - дикция
Они приходят мои истины, вместо того, чтобы просто вы просто плюнуть
Они могут забыть сделать против этого разрыва
Закрыть, чтобы скрыть бороду
Блед много раз случалось, что опухшие
Каждый день, работая в качестве ручки для сигарет
Они выдвинули челюсть и должны, следовательно, мой R не хрипит как двигатель
Sparzyły от кофе, но и несколько обещаний
Я хулить напряженные выходные редко, часто будний день
Они встретились вкусов - еда, женщины, ложь
И хотя женщины не любят слово транжирить его поцеловал
Украл поцелуи, они знают, что красивые слова, как цветы и открытки к
Он живет с ними, а иногда даже стыдно, когда они говорят, что не играет в первом дивизионе
Уши - без них słyszałbym в рот говорит
Глаза - без них я раньше не видел, кто покрывает уши
Рот - без них я бы не сказал, что видел его глаза
Три обезьяны являются трусами, потому что вы видите
Они отворачиваются от всех извращений
ушки

глаза

рот

Три обезьяны являются трусами, потому что вы видите
Они отворачиваются от всех извращений


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: