Текст песни
HB - Sana

Перевод песни
HB - Sana

Sen tahden eksymme tielta jumalan
On niin tuntematottomaksi jäänit pyha Sanansa
Siksi me jääme paikoilleme kanssa jumalan
ja niin moni hukku ja niin moni heikoilla

Mateus, Markus, Lucas ja johannes,
kukin kertoo evankeliumin näkulmastaan,
kuika Jeesus on sovittanut ihmisen ja Herran
ne saa uuden testamentin aloitaa

Matteus, Markus, Lucas ja Johannes
Apostolit, Rooma, Korinti ja Galatia
Efeso, Filippi, Kolossa, Tessalonika
Timoteus, Titus, Filemom ja Heprea
Pietari, Johannes, Jaakob, Juudas, Johannes.

Tää vanha fariseus Saulus Tarsolainen
on apostoli Paavalina myöskin tunettu
Paljon kärsimään joutui ja paljon kokemaan
ja hän kirjeissään ohjaa seurakuntiaan.

Matteus, Markus, Lucas ja Johannes
Apostolit, Rooma, Korinti ja Galatia
Efeso, Filippi, Kolossa, Tessalonika
Timoteus, Titus, Filemom ja Heprea
Pietari, Johannes, Jaakob, Juudas, Johannes.

Myös meille säästetty vanha testamenti
luominen, suvut, hallistijat, runot, profetaat,
ihmiset joiden kansa ollut sanan Jumala
Источник teksty-pesenok.ru
jotta löytäinsin on se hyvä osata.
Moosekset, Josua, Tuomarit ja Ruut
Samuelit, Kuninkaat, Aikakirjat ja Esra,
Nehemia, Ester, Job, Psalmit, Sananlaskuja,
Saarnaaja, Korkea Veisu, sissten Profetaat:
Jesaja, Jeremia, Valitusvirret, Hesekiel,
Daniel, Hoosea, Joel, Aamos, Obadja,
Joona, Miika, Nahum, Habakuk ja Sefanja
Haggai, Sakarja, Malakia ja uudessa:

Matteus, Markus, Lucas ja Johannes
Apostolit, Rooma, Korinti ja Galatia
Efeso, Filippi, Kolossa, Tessalonika
Timoteus, Titus, Filemom ja Heprea
Pietari, Johannes, Jaakob, Juudas, Johannes.

Uskovan ylpeys on nippelitieto.
Kaanaankielessä maistereita monet ovatkin
Ja kun Matteuksen alkuun on pääsyt sukuluettello
Jeesuksen asti Abrahamista

Abraham, lisak, Jaakob, Juuda ja Faares,
Esrom, Aram, Aminadab, Nahasson,
Salmon, Booas, Oobed, lisai, Daavid, Kuningas,
Salomo, Rehabeam, Abia, Aasa,
Josafat, jooram, Ussia, Jootam, Aahas, Hiskia,
Maanasse, Aamon, Jossia, Jekonja, Sealtiel,
Serubbaabel, Abiud, Eljakim, Asor, Saadok,
Akim, Eliud, Eleasar, Mattan, Jakob,
Joosef, Jesus Kristus, ainut poika jumalan.

Поэтому заблудиться на пути к Богу
Есть так tuntematottomaksi jäänit Святое Слово,
Вот почему мы jääme paikoilleme с богом
и так много Хукку и так много слабых

Матеуш, Марк и Джон Лукас,
каждый говорит näkulmastaan ​​Евангелия,
kuika Иисус искупил человека и Господа
они будут иметь новый завет aloitaa

Матфея, Марка и Иоанна, Лукас
Апостолов в Риме, Коринфе и Галатии
Эфес, Филиппы, Kolo, Салоники
Тимофей, Тит, и на иврите Filemom
Петр, Иоанн, Джеймс, Иуда, Джон.

Старого фарисея Савла из Тарса
Апостол Павел также tunettu
Пришлось пережить много и много опыта
и письма, которые он контролирует церкви.

Матфея, Марка и Иоанна, Лукас
Апостолов в Риме, Коринфе и Галатии
Эфес, Филиппы, Kolo, Салоники
Тимофей, Тит, и на иврите Filemom
Петр, Иоанн, Джеймс, Иуда, Джон.

Кроме того, мы сохранили Ветхого Завета
Создание, семьи, hallistijat, поэзия, пророчество,
люди, нации было слово Бога
Источник teksty-pesenok.ru
löytäinsin так что это хорошо знать.
Моисея, Иисуса Навина, Судей и Руфи
Самуила, Царств, Паралипоменон и Ездры,
Неемия, Есфирь, Иов, Псалтирь, Притчи,
Екклезиаст, Песнь Песней, sissten пророчество:
Исаия, Иеремия, Плач Иеремии, Иезекииля,
Даниил, Осия, Иоиль, Амос, Авдий,
Иона, Михей, Наум, Аввакум и Софония
Аггей, Захария, Малахия и новые:

Матфея, Марка и Иоанна, Лукас
Апостолов в Риме, Коринфе и Галатии
Эфес, Филиппы, Kolo, Салоники
Тимофей, Тит, и Filemom Иврит
Петр, Иоанн, Джеймс, Иуда, Джон.

Верующий является гордостью мелочи.
Ханаан языка, многие из них имеют степени магистра
И когда вы достигли в начале генеалогии Матфея
Иисус до Авраама

Авраам, Лысак, Иакова, Иуды, и Faares,
Есром, Арам, Аминадав, Nahasson,
Лосось, Вооз, Овид, чему, Давид, царь,
Соломона, Ровоам, Авия, Аса,
Иосафат, Иорам, Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии,
Maanasse, Амон, IFS, Иехония, Салафиилев,
Зоровавель, Авиуд, Елиаким, ASOR, Садок,
Аким, Елиуда, Елеазар, Matthan, Иаков,
Иосиф, Иисус Христос, единственный сын Бога.


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: