Текст песни
Labyrint - Intro

Перевод песни
Labyrint - Intro

solidaritet, broderskap, jämlikhet
det var det som gällde i det nya förlovade landet
med den förhoppningen kom vi hit
vi flydde från orättvisor, fattigdom, diktaturer, arbetslöshet
vi hade hopp om framtiden, för oss och får våra kommande generationer
den politiska och den ekonomiska makten, dom tog emot oss med öppna armar
och det som trillade in till statskassan det fördelades på ett rättvist sätt
nu fanns det jobb, bostäder, skolor, dagis, utbildningsmöjligheter
hjälp och stöd till de mindre bemedlade
fungerande sjukvård, you name it
man kan säga att det var hög standard
till självkostnadspris
man såg människors likheter och inte det motsatta
tillsammans är vi starka
men nånting hände på vägen, nånting som förändrade allt
kapitalismen började sakta men säkert förgifta våra sinnen med girighet
dom rika börjar bli allt rikare och dom fattiga, allt fattigare
Источник teksty-pesenok.ru
men fattigdomen skulle bekämpas med hårda tag för allas bästa sa dom
följden av detta blev social misär
arbetslöshet, fattigdom, upplopp, ghetton, kravaller, våld, mördanden och en bitter hopplöshet
åren gick och till slut förändrades även landet lagom där vi bor
nu skulle man inte vara solidarisk längre utan man skulle tänka på sig själv och skita i alla andra
makten sa att utanförskapet ska motverkas med lägre skatter, med lägre ingångslöner, med sämre fackliga rättigheter och med provanställningar
nu, nu börjar det saknas jobb, bostäder, utbildningsmöjligheter, hjälp och stöd till dom utsatta
sjukvården och skolan, dom blir allt sämre
arbetslösa och sjuka, de fick betala för dom här skattesänkningarna
fattigdom och elände cementerades i förorterna
resultatet av detta blev kravaller, upplopp, bränder, protester, social misär och en påtaglig hopplöshet
dom rika blir allt rikare och dom fattiga allt fattigare
och dom jävlarna som bestämmer tycker att vi ska gilla läget
men det kommer en dag, va så säker, då när folk reser sig upp mot orättvisorna
en dag då vi tar tillbaka det dom har tagit ifrån oss
en dag då vi ställer kapitalet till svars för vad dom har gjort
och då, då ska vi se vem som gillar läget

солидарность, братство, равенство
это было то, что применяется в новой земле обетованной
с надеждой, мы пришли сюда
мы бежали от несправедливости, нищеты, диктатур, безработица
мы имели надежду на будущее, для нас и дает нашим будущим поколениям
политическая и экономическая власть, они приняли нас с распростертыми объятиями
и то, что упал в казну, он был распределен справедливым образом
В настоящее время появились работы, дома, школы, детские сады, образовательные возможности
помощь и помощь менее удачливым
функционирование медико-санитарной помощи, вы называете его
можно сказать, что это был высокий стандарт
по себестоимости
они увидели сходство людей, а не наоборот
вместе мы сильны
но что-то случилось на пути, то, что изменило все
капитализм начал медленно отравляют наши умы с жадностью
богатые становятся богаче, а бедные беднее
Источник teksty-pesenok.ru
но бедность можно бороться с жесткой для всех, они сказали,
Это привело к социальной депривации
безработица, бедность, массовые беспорядки, гетто, погромы, насилие, mördanden и горькой безнадежности
Шли годы, и в конечном счете, также изменил право страны, где мы живем
Теперь не будет больше солидарности, но можно было бы подумать о себе и дерьмо во всех других
Силы говорит, что исключение должно быть противопоставлено с более низкими налогами, более низкие стартовые зарплаты, с меньшим количеством прав профсоюзов и периоды испытаний
Теперь, теперь не хватает рабочих мест, жилье, образовательные возможности, помощь и поддержку для людей, подверженных риску
здравоохранение и образование, они становятся все хуже
безработных и больных, они должны были платить за эти сокращения налогов здесь
Бедность и нищета наклеивались в пригороде
Результатом стали бунты, массовые беспорядки, пожары, акции протеста, социальной обездоленности и явная безнадежность
богатые становятся богаче, а бедные становятся еще беднее
и ублюдки, которые решили, что мы полюбит ситуацию
но придет день, да так уверен, то, когда люди восстанут против несправедливости
в день, когда мы забрать то, что они приняли от нас
в один прекрасный день, когда мы помещаем капитал, чтобы объяснить то, что они сделали
а затем, то мы увидим, кто любит определенность


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: