Текст песни
Maria del Mar Bonet - L'amor de les tres taronges

Перевод песни
Maria del Mar Bonet - L'amor de les tres taronges

Això era i no era.
Que faci bon viatge la cadernera!

Conten que un príncep, bell i galant,
que no reposa ni un sol instant,
tresca la terra com per encant.

-L'amor de les tres taronges,
no sabríeu per on cau?
-Set gegants diuen que el guarden
ben tancat amb pany i clau.
De nit, quan la fosca entrava,
veu un llumeneret blau;
com més va, més lluny el veia...
-Hi arribaré, si a Déu plau.

Ai, ai! El gegant remuga:
-Sent olor de carn humana.
La geganta l'ha amagat,
que el gegant té tanta gana
que se'l voldria menjar
dins la mateixa setmana.
La nit és fosca, el gegant
ronca com la tramuntana.

Pel sementer de formigues
escampa tres sacs de blat.
per aconhortar les feres
ha comprat tot un ramat.
La serp de set caps alçava
set boques de fil puat
i al punt la llet de set gerres
els set caps ha doblegat.

Ja és de nit quan arribava
a la porta, el jovencell.
Tot d'una endevina l'arbre:
n'és el taronger més bell.
Tres taronges hi flamegen,
Источник teksty-pesenok.ru
totes tres fan un ramell.
Al cap cimal d'aquell arbre
ha fruitat l'amor per a ell.

Els gegants dormen tranquils,
-dormen amb un ull obert-.
Collí l'amor en Bernadet
i, abans, que fos descobert,
reprèn el camí del vent,
peus falaguers, cor despert.
Cada cabell li tremola.
Ai, que la nit l'ha encobert!

Ai, ai! que tot set l'encalcen.
La terra crida: endavant!
Els llança cintes de seda,
flocs de colors que, a l'instant,
omplen aquells camps d'espines,
de ganivets i d'espant,
de foc, que al punt ja no resta
ni l'ombra d'un sol gegant.

De la primera taronja
una al·lota ben garrida
n'ha sortit, tan bella i blanca,
que potser el sol l'ha ferida.
Ai, ai, que de la segona
surt una jove esmortida!
Ambdues han mort de set,
tan prest han colat la vida.

No l'obrissis, la tercera,
Bernadet, car ni amb diner
no compraries la vida
que ha brostat del taronger.
Arran del brocal d'un pou,
-n'és aquest el fruit darrer-
en obrir l'altra taronja
floreix l'amor venturer.

Это было и не было.
Это хорошая щегол поездка!

Они говорят, что принц, красивый и галантный,
что не дает покоя одно мгновение,
Треска земля, как будто по мановению волшебной палочки.

Love-к трем апельсинам,
Вы не знали бы, где упасть?
Удостоенный семь гигантов говорят
плотно закрыты с замком и ключом.
Ночью, когда стемнело,
увидеть синий llumeneret;
все больше и больше отдаляется от пилы ...
-Есть Прибудет, если это угодно Богу.

Да, да! Гигантские ворчит:
-Быть Запах человеческой плоти.
Гигант скрыл
что гигант настолько голоден
они едят
в течение той же недели.
Ночь темна, гигантский
хриплым, как северный ветер.

Для получения семян муравьев
рассеивает три мешка пшеницы.
aconhortar для животных
купил стадо.
Змея с семью головами подняли
Сентябрь рты поток puat
и около семи молочники
Семь голов согнуты.

Именно в ночное время, когда я получил
у двери, в jovencell.
Вдруг угадать дерево:
Оранжевый является самым красивым.
Три апельсина флаттера там,
Источник teksty-pesenok.ru
Все три сделать кучу.
После того, как кульминацию этого дерева
нет фруктовым любовь к нему.

Великаны спать спокойно,
-dormen с obert- глаз.
Collin любовь Бернадета
и до того, как было обнаружено,
возобновил путь ветра,
Falaguera ноги, сердце просыпаются.
Каждый волос трепещет.
О, ночь прикрыл!

Да, да! Сентября все преследование.
Земля плачет вперед!
Копья шелковые ленты,
цветные хлопья, мгновенно,
заполните поля шипов,
ножи и террор,
Огонь, что точки больше не остается
или тень гигантского солнца.

Первый оранжевый
al·lota хорошо Гарридо
удалось так красиво и белый
возможно, солнце накрутил.
Да, да, что второй
молодой esmortida вне!
Оба они умерли от жажды,
В ролях, как только есть жизнь.

Abrieran не третий,
Бернадет, потому что ни денег
Не покупайте жизнь
оранжевый проросло.
После ободок хорошо,
-n'és этот фрукт darrer-
открытие другой оранжевый
Любовь расцветает Ventures.


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: