Текст песни
Richard Bona - O Beta O Siba

Перевод песни
Richard Bona - O Beta O Siba

Bolamba madiba nya m'wo
Wa lo tè na mutu o na taka
Na sibi nu pèpè ka bwan

Choeur: Wa pè lo ya sala
Mito maladi bo

Lèmi makobi nya é na nya é
Wélissanè longo dé passa
Mbémbé na mba ndutu o na
Lembo

Choeur: Linga é linga é djénga lamba

E sé nguinya mulema, wé na o wala ndo
Wa ndemba... na nda nda nda

Choeur: Yéna é yéna é djénga mbamba

Mama ndjika mulema, wéna o wala ndo.

Wé ma nguinto wé ni é na péla
Do la mimbu o wassa ndutu
Wa loté mba mutu o na boko
Si té pa la

Choeur: Wa pélo ya sala, mi to maladi bo

Lé mi makobi nya é na nya é
Wélissanè longo dè passa
Ndutu é Peepee é na
Lembo.

Mu longui na nguéa mbengué
Источник teksty-pesenok.ru
I tu wé na mba moto
Na o tondi ma djita

Choeur: Ba ndé ko mbengué

Ba pulè ya ndé wa kwedi, na la di motema

Choeur: I ya motombo séngué mba
Ndutu nyé mba mulema, muto wa.

Endalè, wengué wè o wala
Na mba ndutu, mulema n'wo n'wo
Maladi nyolo, pupu o na, bemba na bongo djita!

Wuba ndé nga n'kwolo, sénga to nè mbala dé wo

Malongo o wonè o sibè ya la wanè é sika la ma ngando na bato wa.

Choeur: Kulo i né bala i né kulo i né bato wa

O nongo miléma'm ma bato, O Beta O Siba o nongo na ma poko ma bato... woko!

Choeur: Kulo i né bala i né kulo i né bato wa.

Peepee o na lu, ébandé ngo mbènguè.

Mbana, malondo o woné o sibé ya la wanè sika la ma ngando, na bato wa.

Choeur: Kulo i né bala i né kulo i né bato wa.

Ba la bé tunga musinga né ni na wono mbengué o sengué, mutu o na bèlè wa.

Bwa ndé ngo la la, ma'm ma to tilé ya mba.

Choeur: Yé té na bèlè wa i yé yè.

Боламба мадиба нья м'во
Wa lo tè na mutu o na taka
На сиби ну пэпе ка бван

Чоер: Ва-п-и-ло я сала
Mito maladi bo

Лемми макоби ня на ная é
Wélissanè longo dé passa
Мбембе на мба ндуту о на
Лембо

Чоер: Линга лингва é дженга ламба

E sé nguinya mulema, wé na o wala ndo
Wa ndemba ... na nda nda nda

Choeur: Yéna é yéna é djénga mbamba

Мама-н-джика мулема, вена и нела.

Wé ma nguinto wé ni é na péla
До ла мимбу о пустыне
Wa loté mba mutu o na boko
Si té pa la

Choeur: Wa pélo ya sala, mi to maladi bo

Lé mi makobi nya é na nya é
Wélissanè longo dè passa
Ndutu é Peepee é na
Lembo.

Mu longui na nguéa mbengué
Источник teksty-pesenok.ru
I tu wé na mba moto
Na o tondi ma djita

Choeur: Ba ndé ko mbengué

Ba pulè ya ndé wa kwedi, na la di motema

Чоер: Я и моя сестра
Ndutu nyé mba mulema, muto wa.

Endalè, wengué wè o wala
Na mba ndutu, mulema n'wo n'wo
Малади нйоло, пупу о па, бемба на бонго джита!

Wuba ndé nga n'kwolo, sénga to nè mbala dé wo

Малонго о победил о сибе я ва ване é сика ла ла нгандо на бато ва.

Чоер: Куло и не бала и не куло и не бато ва

O nongo miléma'm ma bato, O Бета О Сиба о немо на мако пома ма бато ... воко!

Чоер: Куло и не бала и не куло и не бато ва.

Peepee o na lu, ébandé ngo mbènguè.

Mbana, malondo o woné sibé ya la wanè sika la ma ngando, na bato wa.

Чоер: Куло и не бала и не куло и не бато ва.

Ba la bé tunga musinga ni ni wono mbengué o sengué, mutu o na bèlè wa.

Bwa ndé ngo la la, ma ma m to tilé ya mba.

Чоер: Йе те бэле ва и йе йе.


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: