Текст песни
Bëlga - Magyarország a II. világháborúban

Перевод песни
Bëlga - Magyarország a II. világháborúban

"A nemzet áldozatkészsége lehetővé tette, hogy az ország nagyságához és feladataihoz mért hadsereget szervezzünk, és azt a korszerű követelményeknek megfelelően, mihamarább felszereljük."

miniszterelnök lett, és elfogadtatta
az első zsidótörvényt, ami tőle elég merész,
ugyanis később lemond, mert kiderül, hogy benne is van egynyolcad rész.

1938 november másodika
az első bécsi döntés - egy kis Felvidék és Kárpátalja
visszakerül, ami majdnem egymillió magyart jelent.
Aztán '39. márciusában már egész Kárpátalja a mienk.

És ekkor van a Márciusi Front, meg a Nemzeti Akarat Pártja,
amiből lett később a Nyilas Párt, Szálasi bandája.
Azért változott meg a neve, mert Teleki Pál betiltatta,
aki '39-től miniszterelnök, és sikerült kívültartania
Magyarországot egy ideig a világháborúból,
ami '39. szeptember 1-én indult és már a második volt.

Ebben az évben kiléptünk a Népszövetségből,
'40-ben meg kivesszük a részünket a háromhatalmi egyezményből.
Magyarország a második bécsi döntés alapján
visszakapta Észak-Erdélyt Székelyfölddel,
hol a magyarajkúak száma akkor egymillió-háromszázezer.

1941 április tizenkettedike
a Magyar és a Jugoszláv Királyság közötti állandó béke
és örök barátság - szerződésben rögzítve;
később ezt Magyarország megszegte.

Teleki Pál nem tudta elviselni, hogy szószegők lettünk.
Öngyilkos lett emiatt, meg kell róla emlékeznünk
minden évben április 3-án,
mert tettével sajnos a mai napig egyedül áll.

'41. április, Bárdossy a miniszterelnök.
Átengedi a nácikat, cserébe a Baranyai-háromszög,
a Muraköz, és Bácska vissza lett csatolva.
Kassát meg lebombázták, a mai napig nem tudni, hogy kik voltak.

Ez elég volt Bárdossynak, hogy hadat üzenjen a Szovjetuniónak:
indul a gyors hadtest, biciklisekkel, Ukrajnába.
'41. december - hadüzenet az USA-ba, hadiállapot Angliában.
'42. januárjában a Honvédség újvidéki mészárlása:
a vizsgálat elől a tisztek elmenekülnek Németországba.

"Menntől messzebb mentek az ellenség üldözésében, annál biztosabb lesz szülőitek otthona, gyermekeitek, magyar embertársaitok jövője!"

Bethlennek az egyik hűséges barátja,
Kállay Miklós került a kormányra,
bár Horthy őt hosszasan kapacitálta.

Tragikus Don-kanyart nyáron már megélte -
csodának köszönte az, aki túlélte.
Jány vezette őket a halálba,
utána magát már nyugdíjban találta.

Míg Hitlernek akart barátnak látszani,
hintapolitikát folytatott Kállay.
Nem voltak kedvesek nekünk a németek,
több helyen tüntettek ellenük emberek.

Új tervet eszelt ki Horthy és Kállay -
az angolok felénk már elkezdtek nyomulni.
Látták, a németek hada megremegett,
Источник teksty-pesenok.ru
szovjetek honában több helyen elvérzett.

"El fogják veszteni" - gondolta Kállay,
Szentgyörgyi Albertet kérte fel tárgyalni.
"Az angolok elérik egyszer majd hazánkat,
inkább majd őnekik adjuk meg magunkat."

De a szovjetek a határt még előbb érték el:
fejükben hurrázva, kezükben térképpel.
A németek bizalma megrendült hazánkban:
úgy látták, Horthy az, ki őket kijátssza.

'44. tavaszán így lettünk megszállva,
Horthy jól lehordva, Kállay leváltva.
És el is vitték őt a hírhedt táborba.
Adolf a vezetést rábízta Edmondra.

A kormányt Sztójay kapta meg birtokba,
tragikus hónapok jöttek a zsidókra.
Horthy közbenjárt külföldi nyomásra,
így még egy darabig Budapest megúszta.

A német hadsereg a frontra kéreti,
Horthynak több se kell, leváltja Sztójayt.
Lakatos Géza kerül a kormányra.
Október 15. - rádión bemondja
Horthy: "a háború véget ért számunkra!" -
fiának létével meg is lett zsarolva.

A németek dühösek, jönnek és elfogják,
nyilas uralmat kap érte az ország...

"Én, Szálasi Ferenc, nemzetvezető, esküszöm az élő Istenre, hogy Magyarorszához hű leszek és mindent megteszek, amit az ország javára és dicsőségére igazságosan megtehetek!"

Szálasi Ferenc a miniszterelnök.
'44. november, budapesti gettó:
70-80 ezer főt számol a Gestapo.

A nemzetvezető teljes terrort vezet be,
kivégzik azokat, akik nem vonulnak be.
A hungarizmus jegyében "halálmenetelnek" -
Radnóti Miklós is így veszett el.

És csak arra az esetre volt Szálasinak terve,
ha a háborút a németek nyerik meg.
Egy csodafegyvert Hitler előhúz a végén
és boldogan élhet a magyar nemzet.

Épp 65 éve, így, áprilisban volt vége,
majd egy évvel később, március 12-én
a Népbíróság akasztotta fel Szálasi Ferencet,
és vele a nyilas vezetőket.

A felszabadulás hogy kezdődött?
A szovjet hadsereg azt hitte, legyőzött -
többezer embert szállítottak Szovjetunióba:
kényszermunkára, málenkij robotnak.

A veszteség a háborúban egymillió ember -
ennek fele zsidó és rengeteg hadifogoly.
Az utak, hidak, minden odalett -
persze volt néhány tüntetés is a háború ellen.

1941-ben és '42-ben a Kommunista Párt illegál,
így lett belőle Békepárt, háborúellenes összefogás.

"Народ жертвы сделало возможным, что измерили размер армии страны и организовывать задачи, и устанавливается как можно быстрее в соответствии с современными требованиями."

Латвийский премьер и утвержден
первый анти-еврейский закон, это довольно смелое,
С тех пор в отставку, так как получается, что это одна восьмая часть.

Во-вторых ноября 1938
Первый Венский премии - небольшой верхний и Закарпатья
Он будет возвращен, а это значит, почти один миллион венгров.
Тогда '39. Март был весь наш Закарпатья.

И тогда есть марта фронт, Партия национальной воли,
которая позже стала нацистская партия, салашистского группа.
Он изменил свое имя, потому что betiltatta Пала Телеки,
Премьер-министр, который из '39, и сумел сохранить за пределами
Венгрия является время мировой войны
которая '39. 1 сентября был запущен во втором.

В этом году мы вышли из Лиги Наций,
В '40, чтобы играть свою роль в трехстороннее соглашение.
Венгрия на основе Венской премии Второго
Северная Трансильвания была возвращена Székelyföld,
где число венгерских ораторов будет 1300000.

В апреле 1941 года, двенадцатый
Постоянный мир между Венгрией и Королевством Югославии
и вечная дружба - закреплена договором;
Позже, что Венгрия нарушила.

Пал Телеки не мог вынести, что мы szószegők.
Самоубийство по этой причине, следует помнить,
Каждый год 3 апреля,
К сожалению, из-за сложности сегодня стоит особняком.

'41. Апреля Бардоши премьер.
Проходы к нацистам в обмен на Барания треугольника,
Мура Общественный и Бачка привязываются к.
Они были взорваны KASSA, до сих пор не знаю, кто они были.

Этого было достаточно Бардоши объявить войну Советского Союза:
быстрый старт в корпусе, езда на велосипеде с Украиной.
'41. Декабрь - США объявление войны, состояние войны в Англии.
'42. В январе армии в городе Нови-Сад резни:
от следствия офицеров они бегут в Германию.

"Menntől пошли дальше в своем стремлении к врагу, будет родительский дом, ваши дети, тем более уверены в будущем венгерских товарищей!"

Bethlen один верный друг,
Миклош Kallay было правительство,
хотя Хорти kapacitálta его на расстоянии вытянутой.

Дон-оборотный трагическое лето он жил -
Спасибо чудо, что он выжил.
Жаны привел их к смерти,
Затем он оказался в отставке.

В то время как Гитлер хотел искать друга,
Политика Kallay в разгаре.
Они не были добры к нам, немцам,
Люди протестуют против них в нескольких местах.

Новый заговор Хорти и Kallay -
Английский уже начал двигаться к нам.
Они увидели, немецкая армия дрожала,
Источник teksty-pesenok.ru
дома; Советы кровь в нескольких местах.

"Они будут терять", - подумал он Kallay,
Сент-Дьёрди пригласили на переговоры.
"Англичане, когда-нибудь добраться до нашей страны,
а затем вменено ему сдаться ".

Но Советы еще до того, как достигнут предел:
hurrázva их головы, их руки карта.
Немцы поколебали доверие к нашей стране:
Они увидели Хорти, который ускользает от них.

'44. Весной мы были так заняты,
Lehordva хорошо Хорти, Kallay замена.
И они забрали его печально известного лагеря.
Эдмондо доверили руководство Адольфа.

Правительство получило Стояи владение,
Евреи были трагические месяцы.
Хорти вмешались внешнее давление,
Будапешт, что делает его даже отделался некоторое время.

Немецкая армия на передней раме,
Хорти не более Стояи заменить.
Лакатош является правительство.
15 октября - Radio объявляет
Хорти: "война закончилась для нас!" -
существование сына он шантажировал.

Немцы злятся, и захвачены,
Стрелец будет править страной для этого ...

"Я, Фрэнсис салашистского, ведущий нации, я клянусь перед Богом, что буду верен и Венгрии in'll делать то, что хорошо, и слава страны справедливо может сделать!"

Фрэнсис Салаши премьер.
'44. Ноября гетто в Будапеште:
70-80 тысяч сообщили в гестапо.

Нации ведущих вводит полный террор
выполнить те, кто выбирает не присоединяться.
Hungarism дух "марша смерти" -
Радноти так потерял.

И на всякий случай это был план салашистского
Если немцы выиграли войну.
Гитлер тянет чудо-оружие в конце концов
и жить счастливо в венгерской нации.

Всего 65 лет назад, так что это был конец апреля,
а год спустя, 12 марта
народный суд повесил трубку салашистского Фрэнсис
и с ним лидеры Скрещенные стрелы.

Освобождение, которое началось?
Советская армия думали, что он потерпел поражение -
тысячи людей были перевезены в Советский Союз:
принудительный труд, Malenkij робот.

Потери в войне миллиона человек -
его полуеврей и много военнопленных.
Дороги, мосты, все пропало -
Конечно, были некоторые протесты против войны.

в 1941 и '42 Коммунистическая партия Нелегальная,
поэтому он стал участником мира, антивоенное единство.


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: