Текст песни
Fred Åkerström - Så lunka vi så småningom [sång 21]

Перевод песни
Fred Åkerström - Så lunka vi så småningom [sång 21]

Så lunka vi så småningom
från Bacchi buller och tumult,
när döden ropar: "Granne, kom,
ditt timglas är nu fullt!"
Du gubbe, fäll din krycka ner —
och du, du yngling, lyd min lag:
den skönsta nymf som åt dig ler,
inunder armen tag!
Tycker du att graven är för djup,
nå, välan så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare!

Du, vid din remmare och press
rödbrusig och med hatt på sned,
snart skrider fram din likprocess
i några svarta led!
Och du, som pratar där så stort
med band och stjärnor på din rock,
ren snickarn kistan färdig gjort
och hyvlar på dess lock!
Tycker du att graven är för djup,
nå, välan så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare!

Men du, som med en trumpen min
bland riglar, galler, järn och lås
dig vilar på ditt penningskrin
inom din stängda bås,
och du, som svartsjuk slår i kras
buteljer, speglar och pokal,
bjud nu godnatt, drick ur ditt glas
och hälsa din rival!
Tycker du att graven är för djup,
nå, välan så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare!

Och du, som under titlars klang
din tiggarstav förgyllt vart år,
som knappast har med all din rang
en skilling till din bår,
och du, som ilsken, feg och lat
fördömer vaggan, som dig välvt
och ändå dagligt är plakat
till glasets sista hälft,
tycker du att graven är för djup,
nå, välan så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare!
Источник teksty-pesenok.ru

Du, som vid Martis fältbasun
i blodig skjorta sträckt ditt steg,
och du, som tumlar i paulun,
i Chloris armar feg,
och du, som med din gyllne bok
vid templets genljud reser dig,
som rister huvud, lärd och klok,
och för mot avgrund krig.
Tycker du att graven är för djup,
nå, välan så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare!

Och du, som med en ärlig min
plär dina vänner häda jämt
och dem förtalar vid ditt vin,
och det liksom på skämt,
och du, som ej försvarar dem,
fästän ur deras flaskor, du,
du väl kan slicka dina fem,
vad svarar du väl nu?
Tycker du att graven är för djup,
nå, välan så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare!

Men du, som till din återfärd,
ifrån det du till bordet gick,
ej klingat för din raska värd,
fastän han ropar: "Drick!"
Driv sådan gäst från mat och vin,
kör honom med sitt anhang ut
och sen med en ovänlig min
ryck remmaren ur hans trut!
Tycker du att graven är för djup,
nå, välan så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare!

Säg, är du nöjd, min grannen, säg!
Så prisa värden nu till slut!
Om vi ha en och samma väg,
så följoms åt... Drick ut!
Men först med vinet, rött och vitt,
för vår värdinna bugom oss
och halkom sen i graven fritt
vid aftonstjärnans bloss!
Tycker du att graven är för djup,
nå, välan så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare!

Тогда иноходь мы в конце концов
BACCHI от шума и суматохи,
когда смерть взывает: "Следующая дверь, вошел,
ваш песочные часы сейчас полно! "
Вы старик, складывают свой костыль -
и вы, молодой человек, повинуйтесь мой закон:
skönsta нимфы, который улыбается вам,
под рукой в ​​то время!
Как вы думаете, могила слишком глубоко,
Что ж, теперь поэтому так что пока вы тогда напиток,
в то время как вам, так как Дитто, Ditto два, три Дитто,
Вы умираете счастливее!

Вы, в ваших бокалов и нажмите
краснолицый и с шляпой криво,
скоро прогрессирует до вашего похоронной процессии
в какой-то черной части!
И вы, кто говорит, где большая
с лентами и звездами на пальто,
очистить столяр гроб готовый
и самолеты на обложке!
Как вы думаете, могила слишком глубоко,
Что ж, теперь поэтому так что пока вы тогда напиток,
в то время как вам, так как Дитто, Ditto два, три Дитто,
Вы умираете счастливее!

Но вы, как угрюмый мой
включая болты, сетка, железо и замки
вы почивать на казне
в пределах ваших закрытых кабин,
и вы, как ревнитель удары разрушены
бутылки, зеркала и трофей,
Ставка спокойной ночи, пить из вашего стекла
и здоровье вашего конкурента!
Как вы думаете, могила слишком глубоко,
Что ж, теперь поэтому так что пока вы тогда напиток,
в то время как вам, так как Дитто, Ditto два, три Дитто,
Вы умираете счастливее!

И вы, как звуковой titlars
Ваш нищий позолочены каждый год,
который вряд ли имеет все свое звание
шиллинг к вашему носилках,
и вы, что сердится, трусливый и ленивый
осуждает люльку, который сводчатым вверх
и все же Каждодневный плакатами
последняя половина стакана,
Как вы думаете, что могила находится слишком глубоко,
Что ж, теперь поэтому так что пока вы тогда напиток,
в то время как вам, так как Дитто, Ditto два, три Дитто,
Вы умираете счастливее!
Источник teksty-pesenok.ru

Вы, кто на Martis коробки трубы
кровавая рубашка растягивается ваш шаг,
и вы, как поваляться в Paulun,
в Chloris трус оружия,
и вы, с вашей золотой книги
в храме ReSound растет,
который качает головой, узнал и мудрый,
и для войны в Персидском заливе.
Как вы думаете, могила слишком глубоко,
Что ж, теперь поэтому так что пока вы тогда напиток,
в то время как вам, так как Дитто, Ditto два, три Дитто,
Вы умираете счастливее!

А ты, кто с честным мой
образцы ваших друзей все еще хулить
и эти наговоры в вашем вине,
и что, как шутка,
и вы, а не защищать их,
Хотя из своих бутылок, вы,
Ну, вы можете лизать пять,
Какой ответ вы получаете сейчас?
Как вы думаете, могила слишком глубоко,
Что ж, теперь поэтому так что пока вы тогда напиток,
в то время как вам, так как Дитто, Ditto два, три Дитто,
Вы умираете счастливее!

Но вы, для поездки возвращения,
Оттуда вы пошли к столу,
не утихали для удивления хозяина,
хотя он кричит: "Пить!"
Вождение такого гостя из еды и вина,
отвезти его в его приспешников, выполненной
а затем с недружественным мой
давление веха от его морду!
Как вы думаете, могила слишком глубоко,
Что ж, теперь поэтому так что пока вы тогда напиток,
в то время как вам, так как Дитто, Ditto два, три Дитто,
Вы умираете счастливее!

Скажем, ты доволен, мой сосед, скажем!
Так хвалить значения теперь, наконец!
Если у нас есть один и тот же путь,
так följoms к ... Пейте из!
Но сначала с вином, красный и белый,
наша хозяйка bugom нас
и halkom поздно в гробнице заряда
Вечерняя звезда затяжек!
Как вы думаете, могила слишком глубоко,
Что ж, теперь поэтому так что пока вы тогда напиток,
в то время как вам, так как Дитто, Ditto два, три Дитто,
Вы умираете счастливее!


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: