Текст песни
Jussi Björling - Ack Värmeland du sköna

Перевод песни
Jussi Björling - Ack Värmeland du sköna

Ack, Värmland, du sköna, du härliga land,
du krona bland Svea rikes länder!
Och komme jag än mitt i det förlovade land,
till Värmland jag ändå återvänder.
Ja, där vill jag leva, ja, där vill jag dö.
Om en gång ifrån Värmland jag tager mig en mö,
så vet jag att aldrig jag mig ångrar.

I Värmland är lustigt att leva och att bo,
Det landet jag prisar så gärna
Där klappar det hjärtan med heder och med tro
Источник teksty-pesenok.ru
Så fasta som bergenas kärna
Och var och en svensk uti Svea rikes land
Som kommer att gästa vid Klarälvens strand
han finner blott bröder och systrar

I Värmland -- ja, där vill jag bygga och bo,
med enklaste lycka förnöjder.
Dess dalar och skog ge mig tystnadens ro,
och luften är frisk på dess höjder.
Och forsarna sjunga sin ljuvliga sång --
vid den vill jag somma så stilla en gång
och vila i värmländska jorden.

Увы, Вермланда, ты прекрасна, ты красивая страна,
Вы корону среди стран Шведского королевства!
Я, и прийти в середине земли обетованной,
Вермланд Я до сих пор вернуться.
Да, где я хочу жить, ну где я умру.
Примерно раз от Вермланд я беру меня горничная,
Я знаю, что я никогда не жалею.

В Вермланда смешно жить и жить,
Страна я хвалю так счастлива
Там похлопывает сердца с честью и с верой
Источник teksty-pesenok.ru
Как твердые, как рок согласования центра
И каждый из шведского ИМП шведская страна область
Кто будет появляться на реке Klarälven
он находит только братьев и сестер

В Värmland - ну, где я хочу строить и жить,
с самого простого счастья förnöjder.
Его долины и леса дают мне тишину, покой,
и свежий воздух на его высоту.
И Пороги поют ее сладкие песни -
при этом, я хочу Сомма так еще раз
и отдых в Вермланд земле.


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: