Текст песни Лудуб Очиров - Наян Наваа

Наян Наян Наяанайм
Наваанаймнайл аянга
Наян Наваа хоернойл
Наваанаймнайл нютаг лэ.


Байдан Байдан Байданайм
Бадамнаймнайл аянга
Бадан Ёогоо хоёрнойл
Буряадаймнайл нютаг лэ.
Источник teksty-pesenok.ru


Заян Заян Заюулайм
Зааханаймнайл аянга
Заян Наваа хоёрнойл
Заяанаймнайл нютаг лэ.

Текст песни добавил: Аноним

Исправить текст песни