Текст песни Лудуб Очиров - Сагаан дали

Хухэ тэнгэриин ундэртэ
Хун шубуун зэлээ татаа
Харьдаг уулын ундэртэ
Сагаан дали бадараа.

Дабталга:
Сагаан дали, сагаан дали
Харьдаг уулын эрдэни
Сагаан сэдьхэл, сагаан сэдьхэл
Хун сагаан шубуун мэтэ.

Шэруун убэлэй х*йтэндэ
Шуурга hалхи дабан гараа
Хара х*йтэн шулуун дээрэ
Хабарай ерэхые угтаа.

Дабталга:
Сагаан дали, сагаан дали
Харьдаг уулын эрдэни
Сагаан сэдьхэл, сагаан сэдьхэл
Хун сагаан шубуун мэтэ.

Хии агаарай долгин соо
Хангал унэр анхилна
Источник teksty-pesenok.ru
Хунэй халуун зурхэн соо
Сагаан дуран гуниглаа!

Дабталга:
Сагаан дали, сагаан дали
Харьдаг уулын эрдэни
Сагаан сэдьхэл, сагаан сэдьхэл
Хун сагаан шубуун мэтэ.

Сагаан дали, сагаан дали
Харьдаг уулын эрдэни
Сагаан сэдьхэл, сагаан сэдьхэл
Хун сагаан шубуун мэтэ.

Текст песни добавил: Аноним

Исправить текст песни