Текст песни Мерген Куулар - Чангыс катап сени сагынганым

Тоол чуртту Торгалыгга
Чурттап чораан чараш кыстын
Уян чурээн холзедипкен
Ужуру чул билбес-тир мен.

Чангыс катап сени сагынганым чуде,
Чогум сенээ ынак чораанымны утпа
Чангыс катап сени сагынганым чуде,
Чогум сенээ ынак чораанымны утпа, чораанымны утпа.

Чангыс черге уе турбас
Чаяап кааны ындырг болгай
Кайы черде оруп алган
Караан чажын чодуп чор сен?

Чангыс катап сени сагынганым чуде,
Чогум сенээ ынак чораанымны утпа
Чангыс катап сени сагынганым чуде,
Чогум сенээ ынак чораанымны утпа, чораанымны утпа.

Проигрыш.

Сактырымга ырак эвес
Саяан ажыр чоруптун бе?
Источник teksty-pesenok.ru
Оран дуву ортулукта
Оюн тоглаа чору сен бе?

Чангыс катап сени сагынганым чуде,
Чогум сенээ ынак чораанымны утпа
Чангыс катап сени сагынганым чуде,
Чогум сенээ ынак чораанымны утпа, чораанымны утпа.

Чангыс катап сени сагынганым чуде,
Чогум сенээ ынак чораанымны утпа
Чангыс катап сени сагынганым чуде,
Чогум сенээ ынак чораанымны утпа, чораанымны утпа.

Текст песни добавил: Аноним

Исправить текст песни

Поделитесь текстом песни: