Текст песни Мерген Куулар - Эжеш чоруур сылдызым

Оорушку чок салымымны
Оннеп бердин, эргимим
Хая-дашка частып келген
Ховар-чараш чечээм сен
Булуттар дег хоюг чымчак
Шырайынны утпас мен
Узун дуне уйгум клебес
Ужуру чугле сен

Эжим-оорум шуптузу
Биске удур болза-даа
Сен дег эргим бодуун кыс
Делегейде черле чок
Сен дег эргим бодуун кыс
Черле чок

Барыын чукче ашкан хун дег
Базымнарын чоргаар-дыр
Барып ушкан сылдыстарны
Бараалгап бээйн мана даан
Чуртталгамга эргим уруг
Чогаал болуп артар сен
Источник teksty-pesenok.ru
Эн-не чараш мунгаралым
Эжеш чоруур сылдызым

Эжим-оорум шуптузу
Биске удур олза-даа
Сен дег эргим бодуун кыс
Делегейде черле чок
Сен дег эргим бодуун кыс
Черле чок

Сен дег эргим...эргим кыс черле чоок...черле чооок..

Текст песни добавил: Аноним

Исправить текст песни

Поделитесь текстом песни: