Текст песни Согдиана - Кушча

1 Куплет.
Осмонлар багридагэ
Бэз билмаган юлдузлар,
Кайсэдэр денгизларга
Тукэлаб кетар.

Интэзор багрэдагэ
Сен бэз бэлмаган туйгулар,
Жонгенам юрагэнгда
Качондэр етар?

Припев:
Кушча кабэ кафасда
Менинг юрагэм,
Асло узганэ демас
Менинг кузларам.
Источник teksty-pesenok.ru

2 Куплет.
Сен учун минг бэр кеча
Эртаклар айтай узам,
Сен бэлан болсам агар
Шодланар кузам.

Шахризод шахзодалар
Сен билан меньга ухшар,
Калбэмэзда тенги йок
Мухаббат яшар…

Припев:
Кушча кабэ кафасда
Менинг юрагэм,
Асло узганэ демас
Менинг кузларам.


Текст песни добавил: Аноним

Исправить текст песни

Поделитесь текстом песни: