Текст песни
The Glen Gray Casa Loma Orchestra - Hungarian Dance No. 5

Перевод песни
The Glen Gray Casa Loma Orchestra - Hungarian Dance No. 5

فکر میکردید تموم شده؟!
But LOMA is unpredictable unperdictable
حسن ۵ لما
دیروز داشتم میگشتم توی آلبومای گوشیم
رسیدم یه آهنگ دیدم که تو توشی
پرت شدم به یکی دو سال پیش
هنوز تو کچلی من هم روان پریش
حسن کوشی باز بگی کون لقت
واسه نوشتن زبون بزنی به سقت
بکنی عینکو بالا پایین
بازم بمون بگی که شما ها کاراگاهین
بگی ماهی گیری کردی تو کارون
بخندی درست بشی شبیه میمون
حسن خبر داری شاگردات کجان؟
اکثر قریب به اتفاق پخش توی دوجان
نصفی ها رفتن دانشگاه آزاد
بقیه هم کنکور میدن فقط واسه بابات!
میدونم که بابات ربطی به این نداشت نه
باباتو واسه قافیه من گذاشتم!
حسن کجان اون روزای رفته
روزی نیست که بت فک نکنم تو طول هفته
گریم میگیره تا که میادش حرفت
ولی با همه این اوصاف باز کون لقت
((دبیرستان سما رو گذاشتم زمین))
((که حالا بیام برا شما))
((بچه هابه خدا کلاستونو میذارم زمینااا!))
برادر ،برادر مرحوم دمه دره
میخواد بره توالت بزنه صابون دمه درش مامان اومده دمه در گریه میگه میشه نره
Источник teksty-pesenok.ru
میگه بدوش پدر مرحوم داد میزنه نره
ولی...
صبر کن ببینم
چیه؟!
این چیه ؟ اینکه حسن نیست مرد حسابی
هان ببخشید حواسم پرت شد ناصریه!
برو رو حسن دوباره
ایول برو بریم
بریم ؟
برو
سه ، دو ، یک
برام سواله که چرا بازنشست نمیشی
تا از دستت راحت شه هفتا گیتی
میخوای به همه ثابت کنی خیلی خفنی ؟
تو برنامته رکورده سرمدی رو بزنی ها؟
حسن راستی از سربازی اومد به پسرت؟
دبیر ستان سما بعد تو چی اومد به سرش ها؟
حسن حاله شیمی مورتیمر خوبه ؟
حال برادر برادر مرحوم خوبه؟
حسن هنوز اون کت بادمجونی رو داری؟
آیا هنوز تو سامسونتت اسنایپ میذاری؟
بدون معلم نمی یاد رو دستت
ولی با این وجود ...
بازم کون لقت!
ههههه هه حال کردی؟!
چی رو حال کردم مرد حسابی؟! مگه قرار نبوپ آخرش حماسی تموم شه؟
خوب چه میدونم بزن دوباره
خوب باشه برو ...

Закончено вы думаете?
Но LOMA непредсказуема unperdictable
Хасан 5-лама
Вчера я смотрел на Lbvmay Gvshym
Я увидел песню, которую вы Тосихиро
Я бросил в пару лет назад.
Ты психопатических мое облысение
Хассан Коши открыт Кун сказать LQT
Затянуть язык для написания хита
Очки делают хай-лоу
Пребывание до сих пор говорят, что вы Karagahyn
Вы сказали рыбы Карун
Смеяться просто пойти Simian
Ученики Хасана Где ты?
Подавляющее большинство игроков в Dvjan
Половина из университета
Остальная часть экзамена создается только для папы!
Я знаю, что ваш отец не имел ничего общего с этим не
Твой отец, я кладу рифмы!
Где хорошие дни ушли в прошлое
Ни один день в течение недели, я не думаю, что Idol
Гримм пошел к Myadsh Hrft
Но со всеми атрибутами открытого Кун LQT
((Sama получил мой средней школы землю))
((Что я не для вас))
((Baby Chick Zmynaaa Klastvnv доказал Бога!))
Брат, брат покойного Введение долины
Мама хочет пойти крышку унитаза отрываясь кнопку для кнопки мыла в поле говорит Не плачь
Источник teksty-pesenok.ru
Ничего не вырезано покойный отец был егерь говорит
Но ...
подождите
Что?
Что это? Хасан хороший человек
Хан был Насирии отвлекается жаль!
идти Хасан снова
Зло Go Go
Мы идем?
идти
Три, два, один
Svalh почему обыкновение уйти в отставку
Вана легче посчитать только земной шар
Вы собираетесь доказать очень Khfny все?
Вечное Rkvrdh Brnamth ударить тебя дальше?
Хасан действительно солдат пришел к вашему сыну?
Sama друзья пришли к своему секретарю, что вы после?
H. Мортимер охладиться химии право?
Брат, брат покойного права?
Хасан получил еще пальто Badmjvny?
Как вы Myzary Asnayp портфель?
Не учиться без руки учителя
Тем не менее ...
LQT задницу снова!
Хех HHHHH ты?
Что получил хороший парень? Сделал эпическую окончательный Nbvp Хемингуэй?
Так что я думаю, еще раз
OK Go ...


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: