Текст песни
Tina Malia - Gayatri Mantra

Перевод песни
Tina Malia - Gayatri Mantra

Om bhur bhuvaha svaha
Tat savitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yonah prachodayat

Om bhur bhuvaha svaha
Tat savitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
Источник teksty-pesenok.ru
Dhiyo yonah prachodayat

Om bhur bhuvaha svaha
Tat savitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yonah prachodayat

End

Само ОМ оригинальный Bhuv ः
ТАТ Svitur Vrenyam
Brgo Devsy Д'имахи
Dio Йона Prchodayat

Само ОМ оригинальный Bhuv ः
ТАТ Svitur Vrenyam
Brgo Devsy Д'имахи
Источник teksty-pesenok.ru
Dio Йона Prchodayat

Само ОМ оригинальный Bhuv ः
ТАТ Svitur Vrenyam
Brgo Devsy Д'имахи
Dio Йона Prchodayat

и


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: