Текст песни
Xavier Baumaxa - Ozajstný hip-hop

Перевод песни
Xavier Baumaxa - Ozajstný hip-hop

Nezáleží na tom, z akého štátu si.

Hip hop, hip hap hop

Stará mama, starý otecko
Čo to tu táraš?
Nerátaš vrecko
Požičaj na decko
Tu nesme Nemecko
Tu nesu Alpy
Prohráli sme Mostecko

Stará mama, starý otecko
Tu na te múri treba zaľať dvojdeckou
Všeci sú chorý
Dospelí aj mimina
Medzi šachtami rovina
Prohráli sme Karviná

To je ale situácia, jako to budeme riešiť?
Zafajčíme a uvidíme, toto je ozajstný hip hop
To je ale situácia, ako to budeme riešiť?
Zafajčíme a uvidíme, toto je ozajstný hip hop
Ozajstný hip hop, ozajstný hip hop

Moja nesmrťelná teta
Moj nesmrťelný ujko
Pripadám si ako taký malý chujko
Robím na paradajkách, veram mejony, čašem vinice
Prohráli jsme Litoměřice, Lovosice, jitrnice
Jaternica o dvoch koncoch aj v Košiciach
Máme tu železiarne, nezamestnanosť aj dušnosť na pliciach
Možno by som nečo zarobil v Trenčianských Tepliciach
Источник teksty-pesenok.ru
Len prehrali jsme vo všetkých mestách aj uliciach

Toto je ozajstný hip hop
Počúvaš ma kemo?

Aj zprava aj zľava
Aj Praha aj Blava
A Petržalka, Južné Mesto, betónové sídlisko
Vyrástali sme na jednom betónovom plácku
Toto je naša cesta štrýtu
Naša spoločná věc
Spoločné zaujmy
Krakov, Varšava, Praha, Bratislava aj Budapešť
Všade sú hiphoperi ktorým ide o spoločnú věc
Spoločne sprejovať vlastné matky, hej
Nezáleží na tom, z akého štátu si
Nezáleží na tom, akého tatu si
Výber je tvoja dcera

Rasisti majú čudné hiphopové štatusy
Chceli, aby sa negri prechádzali
Po štrýtu kde rostú samé kaketusy
A to ja nedovolím

Hlavně že pestuješ hip hopové kaktusy.

Vieš čo je to keď nasprejuješ vagon plný uhľa a oni jej potom preklopia? Hej?
Toho spreja, ktorý príde v niveč? Hej?

Toto je ozajstný hip hop
Počúvaš ma sprejer, hej, čo tam robíš?

Mňa nikto nie je dotuje, ja si kupujem svoje spreje sám.

Независимо от того, какого рода государства.

Хип-хоп, хип-хоп хап

Бабушка, старый папа
Что это Тарас?
не рассчитывайте карман
Одолжите на палубе
И не должно находиться Германия
Здесь лежит Альпы
Мы потеряли Mostecko

Бабушка, старый папа
Там на Muria быть Zala dvojdeckou
Všeci больны
Взрослые и дети
Между плоскости валов
Мы потеряли Karvina

Какая ситуация, как это мы будем иметь дело?
Zafajčíme и увидеть это реально хип-хоп
Но это ситуация, как он будет решать?
Zafajčíme и увидеть это реально хип-хоп
Реальный хип-хоп, реальный хип-хоп

My Immortal Тетя
Мой бессмертный ujko
Я заставить меня чувствовать себя такой маленькой Чуйко
Я делаю помидор, veram MEJON, Casema виноградники
Мы потеряли Litoměřice, Lovosice, колбаса
Колбаса на двух концах в Кошице
У нас есть Ironworks, безработица и одышка в легкие
Может быть, я Неко заработал в Тренчьянске Теплице
Источник teksty-pesenok.ru
Мы только что потеряли во всех городах и улиц

Это настоящий хип-хоп
Kemo слушать меня?

И правый и левый
И Праге и Блава
Трех-Сити Юг, конкретные микрорайоны
Мы выросли на участке бетона
Это наш путь скрытый
Наша общая вещь
общие интересы
Краков, Варшава, Прага, Братислава и Будапешт
Везде есть хип-хоппер, где общая вещь
Вместе спрей собственную мать, эй
Независимо от того, в каком состоянии из
Независимо от того, что ваш Tatu
Выбор вашей дочери

Расисты имеют нечетное статус хип-хопа
Они хотели, чтобы ниггеры прошли
После того, как скрытой, где он растет само по себе kaketusy
И я не буду

Особенно песто хип-хоп кактусы.

Вы знаете, что это такое, когда распыляется вагон полон углов и они затем переверните его? Да?
Спрей, который сходит на нет? Да?

Это настоящий хип-хоп
Sprejer слушать меня, эй, что ты делаешь?

Я думаю, что никто не субсидирует, я спрей я покупаю сам.


Перевод песни добавил: Аноним

Исправить перевод песни

Поделитесь переводом песни: